Aldersgjennomsnittet i den norske befolkningen øker, og vi vil i tida framover trenge langt flere helsefagarbeidere enn vi har i dag.ª Side 38 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Unik mulighet til 30 unge Bergen skal ta inn 30 lærlinger i helsefag rett fra ungdomsskolen hvert år framover. Ungdommene får en mulighet til å skaffe seg en utdanning gjennom mye praksis og litt teori. Og kommunen sikrer seg nyttig arbeidskraft. Side 30 ˇ€‹ Sunn sex Folk som arbeider med personer med utviklingshemning, trenger kompetanse på seksualitet. Høgskolen i Akershus tilbyr korte kurs til ansatte i blant annet barnehager, skoler og boliger. Side 29 ˇ€‹ Metode som virker Marte Meo-metoden har vært brukt i forhold til personer med demens de siste ti årene, med gode resultater. Fokusforfatter Marianne Munch har vært med på å utvikle metoden innenfor alderspsykiatri og demensomsorg. Side 36 Sau i hagen engasjerer Ansatte på Frøya sykehjem så sammenhengen mellom passivitet og pasientenes formålsløse vandring. Siden har de innført en rekke miljøtiltak. Blant annet tusler naboens villsau og andre sauer rundt i hagen. Side 32 Fagbladet 1/2011 > 27 Foto: Thor Nielsen fbaargang2011 fbseksjonHEL