Ny vei til utdanning Direkte fra ungdomsskole til sykehjem Noen lærer best ved å kombinere praksis og skole. Bergen tilbyr derfor 30 unge å gå direkte fra ungdomsskolen til lærebedrift. TMekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: EIVIND SENNESET alin Vik og Marie Hindnes har valgt en litt uvanlig vei til fagbrev som helsefagarbeidere. Til sammen ni ungdommer i Bergen deltar i et prosjekt rettet mot ungdommer som syns de har gått lenge nok på skolen etter ungdomsskolen. Marie og to andre har i tillegg gått ett eller flere år på videregående. Nå arbeider to gutter og sju jenter som lærlinger fire dager i uka, og går på skolen én dag. Gleder seg – Jeg har alltid hatt lyst å hjelpe mennesker, forteller Malin. Og i løpet av 10. klasse be- stemte hun seg for å bli helsefagarbeider. Siden hun ikke hadde lyst å gå mer på skole, passet det bra at kommunen tilbød henne en lærekontrakt med bare én skoledag i uka. – Jeg liker å arbeide med mennesker, og gleder meg til å gå på jobb hver dag, sier hun. Siden hun ikke er mer enn 16 år, er hun ennå ikke med i stell, men hun ser på og lærer av det. Hun hjelper også noen av pasientene under måltidene. Men det meste av dagen går med til å snakke med folk. – Det er veldig koselig å høre dem fortelle om hva de har gjort tidligere i livet, syns Malin. TRENGS I ARBEIDSLIVET: – Vi ønsker å bygge ungdommene opp til å bli samfunnsborgere som tar ansvar, sier Tony Rakner. Lærer mer De to lærlingene er glad for at de er på skolen bare én dag i uka. De tror de lærer mer på Midtbygda sjukeheim enn de ville ha gjort om de gikk fem dager i uka på skole. – Det er et veldig bra miljø her, sier Marie Hindnes. Hun merker at de ansatte på sjukehjemmet er vant til å ta imot lærlinger og studenter. – De vet hvordan de skal behandle ungdommer, og de tar godt vare på oss, sier hun. God oppfølging Det er Yrkesopplæringsavdelingen i Bergen kommune som har utviklet tilbudet til de ni ungdommene. Prosjektleder for helsefag, Tony Rakner, opplyser at de hadde plass til 15 innvandrere tar fagbrev hvert år Bergen kommune har om lag 30 prosent ufaglærte i helsesektoren. Det er bakgrunnen for et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Nav, hvor 15 personer med innvandrerbakgrunn hvert år får tilbud om årskurs. Mennesker som har små stillinger eller har tatt en del vikariater i helsesektoren, får tilbud om kurset Helsearbeiderfag med norskopplæring og grunnskolefag. Veien helt fram til fagbrev varierer fra to til seks år. Nav finansierer yrkesopplæringa, i tillegg til at elevene får betaling under utdanningsløpet. Tilbudet har eksistert siden 2008, og de første fra pilotprosjektet kan ta fagprøven våren 2011. Alle får tilbud om minst 75 prosent stilling ved bestått fagprøve. 30 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL