KOSELIG PÅ JOBB: – Det er interessant å snakke med de gamle, mener Malin Vik. Her sammen med Lilly Mikkelsen som trives sammen med ungdommer. 30 lærlinger, men fordi tilbudet er helt nytt, fikk de bare ni søkere sist høst. Han håper å fange opp flere neste år. For det er mange unge som helst vil ut i arbeidslivet etter ungdomsskolen, og han føler seg trygg på at det er over 30 hvert år som kan tenke seg – og som passer til – helsearbeiderfaget. – Vi vil gjøre alt vi kan for å legge til rette slik at de klarer å fullføre, sier prosjektlederen. Han syns det er spennende å se om alle klarer det fireårige løpet. – Vi har større muligheter til å følge opp lærlingene enn skolen og lærebedriftene har, sier en optimistisk prosjektleder. Teori og praksis hånd i hånd Noen mennesker lærer best og forstår bedre teori når de samtidig får arbeide med faget. Det er utgangspunktet for Bergen kommunes prosjekt for å rekruttere ungdomsskoleelever som lærlinger i helsefag. Kommunen tilbyr en opplæringskontrakt som går over fire år. Første semester tjener lærlingene ingen ting, men resten av læretida får de lønn. I løpet av de fire årene får de arbeide på ulike lærebedrifter slik at praksisen blir tilstrekkelig variert til at de får fagbrev. Lærlingene har en fast faglig leder ved Yrkesopplæringsavdelingen, og faglige veiledere på hvert lærested. Med én skoledag i uka i fire år kommer lærlingene også gjennom pensum på VG1 helse- og sosialfag og VG2 helsearbeiderfaget. De får kompetansebevis for VG1 og VG2, og de får tilbud om å ta tilleggsfag for å få full studiekompetanse i løpet av læretida. Alle lærlingene får tilbud om fast stilling i Bergen kommune ved bestått fagprøve, men arbeidsgiver har foreløpig ikke gitt noen løfter om stillingsstørrelse. Fagbladet 1/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonHEL