Aktivitet demper mistrivsel og uro Sauer vekker minner Mange og gode ideer dukker opp når alle er opptatt av å engasjere pasientene. På Frøya har sykehjemmet fått sau på lægd. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN Pasientene er samlet rundt frokostbordet. Blikkene vandrer gjerne mot vinduet. De ti villsauene som går og gresser utenfor, sørger for at det stadig er bevegelse der ute. Og inne sitter de gamle og observerer og kommenterer. Ikke bare oppbevaring Frøya sykehjem har prøvd ut mange forskjellige miljøtiltak de siste par årene. Sauene er ett av dem. Pasientene blir engasjert, og uroen blant dem som er rammet av demens, har går merkbart ned. – Vi vil ikke at dette skal være et venterom, sier sykepleier og virksomhetsleder Terje-Ørnulf Korsnes. Lite å gjøre – mye uro Terje-Ørnulf Korsnes forteller at han selv og resten av personalgruppa ble bevisst på verdien av miljøtiltak gjennom Gjennombruddsprosjektet i 2008 (se ramme). Den gang hadde de mange urolige pasienter. Pasientene hadde det virksomhetslederen betegner som uønsket atferd. – Det betyr ikke at pasientene var et Vi tok en kikk på timeplanen, og ble overrasket over hvor lite som skjedde her. TERJE-ØRNULF KORSNES problem for oss, understreker Korsnes. Men noen av pasientene på Frøya kunne betegnes som vandrere. – Når pasienter vandret formålsløst fram og tilbake, skjønte vi jo at de ikke hadde det godt, og at det måtte være noe de manglet, sier han. Personalgruppa følte seg overbevist om at mye av rastløsheten og vandringen oppstod fordi pasientene hadde for lite å gjøre. – Vi tok en kikk på timeplanen, og ble overrasket over hvor lite som skjedde her, minnes Korsnes. Noe måtte gjøres. De ble etablert en prosjektgruppe, med Terje-Ørnulf Korsnes, lege Eli Crozier og hjelpepleier Berit Sivertsen, for å halvere uønsket atferd og motorisk uro. Mindre bruk av pauserom Berit Sivertsen forteller at de har to flinke aktivitører på sykehjemmet. Men to mennesker kan ikke alene aktivisere nærmere 60 pasienter. Da pleierne ble bevisst på at mistrivsel og uro kunne skyldes inaktivitet, tok de tak i sin egen bruk av pauserommet. – Nå bruker vi det bare når vi har pause. Ellers er vi sammen med pasientene, forteller hun. Leseombud og sittedans Miljøtiltakene som ble innført i forbindelse med Gjennombruddsprosjektet, har siden preget Frøya sykehjem. Frivillige pensjonister fungerer som leseombud. Hver uke kommer fem–seks pasienter for å lytte og samtale om et bestemt tema. Enda flere lar seg rive med de to dagene i uka pleierne setter på en fengende melodi og leder an i sittedansen. Ikke tid til visitt Eli Crozier kan skrive under på at for enkelte pasienter er sittedansen blitt ukas høydepunkt. Som lege kjenner hun best FANGER OPPMERKSOMHETEN: Også personalet må følge med på hva som skjer der ute. F.v. TerjeØrnulf Korsnes, Eli Crozier og Berit Sivertsen. 32 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL