GLEDER SEG: Olaf Rudolfsen, Arvid Mikkelsen og Einar Johansen tar seg gjerne en tur ut for å mate sauene. De får følge av Berit Sivertsen, Toril Rabben Ervik og Kristine Kristiansen. rollen som en etterlengtet gjest når hun banker på hos en pasient. Hun ble derfor en smule paff da hun en dag kom inn til en som skulle på sittedans en times tid senere. «Kommer du nå? Jeg har ikke så god tid. Det er snart sittedans.» – Når sittedansen var viktigere enn legevisitten, skjønte jeg at vi hadde funnet et tiltak som traff, sier hun. Saft og syltetøy Prosjektgruppa lyktes med å involvere alle som har en rolle ved sykehjemmet. Ikke bare alle fagprofesjoner, men også ufaglærte og pårørende ble inkludert i arbeidet med å finne fram til nye miljøtiltak. Dermed ble alle opptatt av å finne nye måter å aktivisere pasientene på. To ansatte tok for eksempel med seg et par spreke damer hjem til den ene for å plukke bær. For de eldre kvinnene var det selvfølgelig en stor opplevelse. Også villsauene kom etter at alle ansatte ble opptatt av nye tiltak. Gjenkjennelse – Tingenes verdi er knyttet til minner og til de følelsene som vekkes, mener TerjeØrnulf Korsnes. Gjøremål og fenomener som tilhørte hverdagen i pasientens tidligere livsfaser, er lettest å kjenne igjen. Korsnes tror det ligger terapi i gjenkjenning, og ivrer for de små bagatellene. De fleste pasientene på sykehjemmet har vokst opp og bodd på småbruk på Frøya eller på øyrekka utenfor. Gårdsdrift og fiske har hørt til hverdagen deres. – Derfor er det en begivenhet når en av pasientene får besøk av noen fra øyene som har med seg måsegg, sier Korsnes. Terje-Ørnulf Korsnes betegner også sauene som en detalj. – Men det er en viktig detalj.    > Fagbladet 1/2011 > 33 Samhandling for mindre bruk av medisin God legedekning kan bidra til at hele personalgruppa blir bevisst på at unødvendige medikamenter ikke brukes. Frøya sykehjem prøver hele tida å holde medisinbruken nede. – Erfaringen viser at mye av den medisinen som blir brukt for uro, ikke har den tilsiktede effekten, sier Eli Crozier, lege ved Frøya sykehjem. Hun sier det er blitt høyere terskel for å be om medikamenter etter at de ansatte er blitt mer opptatt av å aktivisere pasientene. – Jeg har ofte dialoger med pleierne, og de er blitt flinke til å si fra når vi kan trappe ned eller ta bort en medisin. – Vi har god samhandling på bruk av medikamenter, og bevisstheten er høy på hva som fungerer og hva som er meningsløs medisinbruk, sier Crozier. fbaargang2011 fbseksjonHEL