Pasientene får noe å være opptatt av. Vi merket ganske fort at pasientene rettet oppmerksomheten mot det som skjedde utenfor vinduet, forteller han. Sykehjemmet fikk ifølge Korsnes en utrolig god pris på gjerdet, og mange pleiere engasjerte ektefellen sin for å sette det opp på dugnad. En nabo tilbød seg å låne bort sauene sine, som lever av graset på baksida av sykehjemmet. Slipper lang reise – Alt i alt var forslaget så billig og godt at jeg måtte bare bøye meg, sier virksomhetslederen. En sau på fanget Det er Berit Sivertsen glad for. Hun og de andre pleierne merker godt at de gamle er interessert i sauene. Pleieren som kom inn i dagligstua og så en av de gamle sitte med et lam på fanget, ble likevel forbløffet. – Etter at sauene ble utplassert utenfor sykehjemmet, er det blitt lettere å få de gamle med seg ut. Det er god underholdning å mate en villsau, sier hun. Pasienter som er sengeliggende, men som ser godt, vil gjerne ha senga stilt slik at de kan følge med på hva sauene foretar seg. Også sykehjemslegen ser verdien av villsauene og deres evne til å engasjere pasientene. I forbindelse med en helsesjekk, skulle hun teste synet til en av pasientene. – Da pasienten så ut av vinduet og kommenterte sauen som gikk og gresset femti meter unna, var det klart at synet ikke var så verst, smiler Eli Crozier. Gjennombrudd Den norske Legeforeningen har siden 1998 stått i spissen for en rekke gjennombruddsprosjekter på utvalgte områder. I 2008 gjennomførte de med støtte fra blant andre Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund 24 prosjekter for å øke effektiviteten og bedre kvaliteten ved landets sykehjem. Du kan lese mer om modellen for kvalitetsforbedring på www.ihi.org. Du finner også reportasjer om andre gjennombruddsprosjekter i tidligere nummer av Fagbladet eller på våre nettsider www.fagbladet.no Livet fortsetter på sjukeheimen, fra Tjæråhagen bofellesskap i Rana, Nordland, nr 1/2009 Bedre liv med mindre medisiner, fra Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter i Oslo, 8/2009 Kols krever raske tiltak, fra Tasta sykehjem i Stavanger, nr. 2/2010 KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Frøya sykehjem har en visjon om å bli et av landets beste. Da må kvaliteten være god. Ett mål er at beboerne må reise minst mulig til sykehus. For frøyværingene fins ingen sykehus rundt neste sving. Da blir høy kompetanse og godt utstyr på sykehjemmet ekstra viktig. Dialyse på sykehjemmet – Vi vil gjøre mest mulig her, sier virksomhetsleder på Frøya sykehjem, Terje-Ørnulf Korsnes. Han mener transporten til Orkanger eller Trondheim, på henholdsvis 12 og 16 mil, er lang og strevsom for eldre mennesker. Dessuten hender det at veien er stengt. Frøya sykehjem har derfor opprettet en egen dialyseavdeling som brukes både av beboerne og kommunens øvrige dialysepasienter. Pasienter fra nabo- kommunen Hitra er det også plass til. Korsnes er temmelig sikker på at pasientene har det best på sykehjemmet hvor personalet kjenner dem. De får også oftere besøk av pårørende når behandlingen skjer i nærmiljøet. God legedekning Sykehjemmet på Frøya har i mange år har hatt høy legedekning. Bruken av legevakt har gått ned, og Korsnes er ikke i tvil om at de har valgt en riktig vei. Han er derfor glad for at også kommunens politikere har forståelse for å prioritere legedekningen på sykehjemmet høyt. Den økte legedekningen har også bidratt til færre sykehusinnleggelser. – Kvaliteten er blitt bedre, og samtidig har vi spart penger, hevder Korsnes. 34 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL