Kurs KONFERANSE Hotell Bondeheimen i Oslo 10.  11. mars 2011 Arnfin Vigrestad Per Inge Torkelsen Merima Maja Brkic Svein Tore Marthinsen Arne Jensen Frank H. Aarebrot Trond-Viggo Torgersen Synnøve Kvamme Helge Andre Njaastad Vetle Wang Soleim Janne Johnsen Liv Signe Navarsete Trond Blindheim Jorunn Osland Einar Schibevaag Helen Frøyseth Janne Nerheim Gunnhild Berge Stang  då gidde me kanskje stemma Nasjonalt kompetansesenter for amming Ammeveiledning trinn III og IV Dette kurset vil bidra til å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Dette er kurs III og IV av fire som kan tas enkeltvis. Hovedtema: Tiltak ved liten vektoppgang og ved for lite melk, amming av premature barn og kengurumetoden Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn III: 21.mars. Trinn IV: 22. mars 2011 Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo NB! Nytt lokale fra tidligere kurs! For informasjon, program og påmelding: www.oslo-universitetssykehus.no/ammesenteret velg: kurs og konferanser Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Anna-Pia Haggkvist tlf. 23 07 54 09 eller anna-pia.haggkvist@oslo-universitetssykehus.no Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell, myndigheter og media, nasjonalt og internasjonalt. Konferanseavgift (utan overnatting), lunsj begge dagar og middag torsdag 11. mai:    kr 2.700 Overnatting på Hotell Bondeheimen 10.  11. mars: kr 900 Påmelding innan 10. februar 2010 til e-post: seminar@garborg.no eller telefaks: 52 79 04 81 MEIR INFORMASJON og FULLT PROGRAM: www.LNK.no NTNU OG HIST I TRONDHEIM TILBYR HØSTEN 2011 YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- og SOSIALFAG MMer info: www.ntnu.no/studier/byrk eller www.hist.no Du søker på www.samordnaopptak.no 33-åRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING  BACHELOR OPPTAKSKRAV: Det skapende universitet Bli yrkesfaglærer Studer hjemmefra Velg utdanning innen opplæring og undervisning. Gi deg selv en tryggere framtid på arbeidsmarkedet. JJobbmuligheter Det trengs mange nye yrkesfaglærere i videregående skole i åra som kommer. Opplæring blir også stadig viktigere i bedrifter og virksomheter. Er du stolt av faget ditt og vil dele kunnskapen din med andre, bør du satse på yrkesfaglærerutdanning nå. FFlere ben å stå på Tar du denne utdanningen, får du dobbel yrkeskompetanse. Det kombinasjonsmuligheter og større trygghet med tanke på framtida. Studer hjemmefra Studiet er samlingsbasert med tre ukesamlinger i Trondheim hvert semester. Praksisen kan tas på ditt hjemsted hvis det kan skaffes praksisplasser. Studiet er også nettbasert. Fagbladet 1/2011 > 35 MERK! SØKNADSFRIST 1. MARS for søkere uten generell studiekompetanse Øvrige søkere 15. april fbaargang2011 fbseksjonHEL