Edith reiser seg og blir med ut på badet. I det øyeblikket Karen sier at hun skal få hjelp til å dusje, forandrer Edith utrykk. Hun blir sint og sier at hun vasker seg hver dag og derfor ikke vil dusje. Hun snur, og går i full fart inn på rommet og setter seg i stolen. Veilederen lar personalet på nytt få studere Ediths reaksjoner. Hvorfor er hun villig til å samarbeide fram til hun får høre ordet dusjing, og hva er årsakene til at hun da reagerer negativt? En av pleierne lurer på om Edith har vært vant til å stelle seg foran vasken. Før neste filmopptak blir de enige om å fortsette å vektlegge kontaktetablering og gjerne snakke om dyr, eller om sang og musikk. Personalet skal fortsatt informere trinnvis i stedet for å stille spørsmål. Ikke nevne ordet dusj, men la Edith sitte foran vasken når hun steller seg, mens de sammen synger eller nynner en sang de vet hun liker. Edith skal også fortsette med smertestillende plaster som tilsynslegen ordinerte, ettersom dette ser ut til å ha en positiv effekt. Det siste filmopptaket blir gjort uka etter, og i veiledningen senere samme dag ser personalet at Edith samarbeider i stedet for å motsette seg morgenstellet. Personalet sier at de selv er blitt mer bevisst på hva Edith prøver å utrykke med sin væremåte. Avdelingslederen mener at personalet i større grad er oppmerksomme på detaljene i stellet, fra eget kroppsspråk og stemmeinntoning til hvilke ord som blir brukt. Veiledningen resulterer i at det ikke blir aktuelt å arbeide videre med vedtak om bruk av tvang i morgenstellet av Edith. Marte Meo-metoden kan anvendes i situasjoner der pasienter viser motstand eller utfordrende atferd, samt for å vurdere effekten av ulike miljøbehandlingstiltak. Metoden brukes i dag så vel i alderspsykiatrien som i sykehjem. Det fins i hovedsak tre utdanninger i Marte Meo-metoden innenfor demens og alderspsykiatri. Mer informasjon om metoden og utdanning, se www.olaviken.no. Artikkelen er forkortet, og kan leses i sin helhet på www.fagbladet.no Fagbladet 1/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonHEL