Seksjonsleder Skaper litt orden i en kaotisk verden Sykehussektoren er blitt som en ny verden etter reformen i 2002. Nye strukturer og kjappe beslutninger stiller store krav til tillitsvalgte innenfor sektoren. Fagforbundets nasjonale sykehuskontor skal skape oversikt gjennom å koordinere arbeidet. Fagforbundet var tidlig ute med å tilpasse organisasjonen til sykehusreformen i 2002. Den gang ble det opprettet politiske regionale koordineringsledd for helseregionene. Ett kompetansesenter i hver region har sekretariatsansvar for det regionale koordineringsleddet. Nasjonalt sykehuskontor Siden i sommer har Inger Åfoss arbeidet som leder for sykehuskontoret. – Sykehuskontoret skal binde de regionale koordineringsleddene i hver helseregion nærmere sammen, og koordinere Fagforbundets sykehusarbeid på ulike områder, sier hun. Det var Fagforbundets landsmøte i 2009 som vedtok å opprette et nasjonalt sykehuskontor. Sykehuskontoret skal blant annet sørge for at alle tillitsvalgte i sykehussektoren er godt kjent med forbundets politikk. – En viktig oppgave blir å samarbeide med de regionale koordineringsleddene i Fagforbundet, sier Inger Åfoss. Dette betyr blant annet å bidra til at informasjon om hva som foregår i hver region, blir lett tilgjengelig for styrerepresentantene og konserntillitsvalgte i de andre helseregionene. TRYGGE TILLITSVALGTE: –Vi skal skape en møteplass for våre tillitsvalgte og styrerepresentanter i sykehussektoren, sier Inger Åfoss. To skritt foran Viktige vedtak fattes kjapt i sykehusstyrene. Tillitsvalgte og styrerepresentanter må derfor alltid bevege seg i forkant. – Ett eksempel er at Helse Vest har vedtatt å ikke legge de prehospitale tjenestene ut på anbud, sier Inger Åfoss. – Den dagen samme tema kommer på bordet et annet sted, gjelder det at våre folk er godt forberedt. Hva mener Fagforbundet, hvordan arbeidet de tillitsvalgte i Helse Vest før dette styrevedtaket, hvilke argumenter ble brukt? Hun nevner også at det pågår mange prosjekter både regionalt og flerregionalt. Dette krever koordinering ute i regionene og internt i hele Fagforbundet. – I tillegg til å holde seg à jour på styresaker og prosjektarbeid, må våre folk ute også forholde seg til styringsdokumenter, strategiplaner og økonomiske føringer fra departementet, sier lederen for sykehuskontoret i Fagforbundet. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Synliggjøring og statusheving To av Fagforbundets yngre medlemmer utgjorde helsefagarbeiderteamet under yrkesmesterskapet Euroskills, som ble arrangert i Lisboa i Portugal. De hadde trent lenge og grundig, og vant bronsjemedaljen i helsefag. Det var inspirerende å følge kandidatene fra fylkeskonkurranser til Yrkes-NM og Yrkes-EM. Fagforbundet er stolte av innsatsen deres, og vi skal følge nøye med når de drar til Yrkes-VM – World- Skills – som går av stabelen i London i oktober. Yrkesmesterskapene er gode anledninger til å synliggjøre helsefagarbeiderne gjennom mediedekningen som følger med slike mesterskap. De som deltar i yrkesmester- Det er viktig å synliggjøre for de unge at det er spen- nende å jobbe med omsorg. skapene får økt stolthet over yrket sitt. Yrkesmesterskapet begynner på skolenivå. Det er både et godt verktøy for verving og en god mulighet for den enkelte til å øke sine ferdigheter. Her gjennomføres det rollespill, og alle elevene får prøvd seg både som pasient og som pleier. Aldersgjennomsnittet i den norske befolkningen øker, og vi vil i tida framover trenge langt flere helsefagarbeidere enn vi har i dag. Det er viktig å synliggjøre for de unge at det er spennende å jobbe med omsorg. Skal vi få til det, er det blant annet nødvendig å styrke skolenes rådgivertjenester. Statusheving handler så klart om mer enn yrkeskonkurranser, som for eksempel kampen mot ufrivillig deltid, kampen for høyere lønn og kravet om flere læreplasser. Forhåpentligvis vil den økte oppmerksomheten som skapes gjennom yrkesmesterskapene føre til at flere skjønner hvor viktig det er med flere helsefagarbeidere, og at det er nødvendig å gjøre yrket mer attraktivt for å sikre økt rekruttering. KJELLFRID T. BLAKSTAD 38 > Fagbladet 1/2011 Foto: Karin E Svendsen fbaargang2011 fbseksjonHEL