Barnebyen får bidrag fra hundrevis av fagforeninger og tusenvis av medlemmer. Fagforbundets fylkeskontor har bygget hvert sitt familiehus, samt barnehagen. Oslo Sporveiers Arbeiderforening har tatt ansvar for skolen. Fagforbundets administrasjon har betalt administrasjonsbygget. Fagbladet 1/2011 > 43 fbaargang2011 fbseksjonHEL