Fagforbundets barneby Skolen har plass til 600 elever og består av 18 klasserom og to bygg med spesialrom. Den er en del av grunnskoletilbudet i Huambo. Barnehagen har plass til 120 barn. Den gir barna et tilbud, i tillegg til to måltider om dagen. 44 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL