Vil du vite mer eller bidra: www.fagforbundet.no/barnebyen Fagbladet 1/2011 > 45 fbaargang2011 fbseksjonHEL