SAMMEN IGJEN: Julia Panova klarte ikke å være borte fra datteren Ksenia i tre måneder. Og Ksenia savnet mammaen sin, selv om mormor og morfar bodde i leiligheten. – Ofte henter foreldrene barna til seg etter etparår.Mendamådehaenjobbderde tjener tilstrekkelig. Problemer på skolen I 2008 jobbet det 74.000 latviere i VestEuropa. Mer enn 5000 barn ble etterlatt hjemme i Latvia. I andre nye EU-land dreier det seg om flere hundre tusen barn. Ruta Silapetere, doktorand i sosialt arbeid ved Daugavpils universitet, har undersøkt hvor mange etterlatte barn som har fått problemer på skolen i landets fattigste del – fire kommuner i det østlige Latgale. 43 prosent av barna oppnådde dårligere resultater på skolen, og fikk atferdsforstyrrelser, etter at foreldrene forlot dem. Situasjonen førte til dårligere selvfølelse, aggressivitet, innesluttethet og vanskeligheter med å komme overens med kamerater og dem som passer dem. Mister motivasjonen Ruta Silapetere kaller det den andre emigrasjonsbølgen. – Den første var da folk prøvde lykken for å tjene raske penger mens jobbene var mange og godt betalt. Den andre ser vi nå. Som en siste utvei når hele den nasjonale økonomien har kollapset. Ruta ønsker å ta seg av de forlatte barna på skolen. Ett stort problem er at barna ikke føler at det er noen mening i å prøve å mestre skolearbeidet når foreldrene er borte. – Det er flere som forlater Latvia nå. Alle kjenner noen som har reist. Men jeg håper at foreldrene i større grad tar med seg barna sine og utvandrer «på ordentlig», sier hun. Foreldrene får skylda Alle Fagbladet har snakket med, synes det er galt at barna skal betale prisen for den be-    > Fagbladet 1/2011 > 47 fbaargang2011 fbseksjonHEL