Østeuropeere på jobb i Vest UKRAINERE I POLEN: I Warszawa er ikke rengjøringshjelpen som jobber svart, polsk. Der er hun ukrainsk. Natalia og Halina har gjort rent i polske hjem i ti år, og har etterlatt barna i Ukraina. vegelsesfriheten. Ingen legger imidlertid skylden på de rike landene i vest som vil ha billig arbeidskraft. I stedet feller de en hard dom over foreldrene. – Foreldrene tar ikke hensyn til barnas beste. De tenker ikke på barnas fremtid, sier Ruta Silapetere. Ikke alle klarer å bli i utlandet. Julia Panova i Narva i Estland hadde vært arbeidsløs i to år da en kusine skaffet henne en jobb i Tyskland. En pensjonist med lam ektefelle trengte hjemmehjelp som jobbet svart. Julia jobbet sju dager i uka, tre måneder i strekk. Hun bodde hos familien, sto opp klokka seks og lagde frokost, matet og vasket. Ved lunsjtid var det den samme rutinen. Og til middag. Dessuten ryddet og vasket hun i huset. Arbeidsløs For dette fikk Julia 5000 kroner svart i måneden. Problemet var at datteren Ksenia ikke kunne være med. – Hun bodde sammen med foreldrene mine i leiligheten vår, men hun savnet meg så veldig. Jeg klarte tre måneder. Deretter var jeg hjemme så lenge pengene strakk til. Hun visste at den neste reisen ville bli den siste. – Jeg kunne bare ikke være borte fra Ksenia. I stedet fikk hun jobb på en fabrikk i Tallinn, og ukependlet dit mens Ksenia fortsatt bodde hos foreldrene hennes. – Nå har jeg vært arbeidsløs i ett og et halvt år. Det siste året har jeg levd på Ksenias barnebidrag og penger fra foreldrene mine. Mor har sagt at jeg bør reise til Tyskland igjen, men jeg tror ikke jeg greier det. Ksenia er helt sikker i sin sak. Hun vil ikke at mamma skal jobbe i Tyskland mer. Ukrainere i Polen Det er ikke bare fattige latviere, estlendere og polakker som har hatt nytte av den nye muligheten til å reise utenlands. Også rike latviere, estlendere og polakker kan få billig hjelp i huset ved å bruke enda fattigere russere eller ukrainere. – Det er naturlig at vi vasker i Polen, og at polakkene reiser til Sverige. Der er det jo enda bedre enn i Polen, sier 49-årige Halina, som kommer fra en by vest i Ukraina. I ti år har hun vasket svart i polske hjem, men har nettopp fått arbeidstillatelse og kan nå betale skatt av inntekten sin. Hun jobber seks dager i uka, ti timer hver dag. –Ifjorjobbetjegsjudageri uka, ofte tolv timer om dagen, sier hun. Ødelegger familieforholdet Ett problem er den lave lønna. I beste fall får vaskehjelpen 31 kroner i timen, ofte bare 10 zloty, som tilsvarer drøyt 20 kroner. – Det er altfor lite. Men må vi, så jobber vi for det også, sier hun. Vennen Natalia nikker. Til sammen forsørger disse to helt eller delvis tolv familiemedlemmer hjemme i Ukraina. – Da jeg reiste fra datteren min, var hun sju år. Det er klart at forholdet vårt er blitt fjernere, sier Halina. – Dette har ødelagt familien vår, og det er i ferd med å ødelegge flere. Datteren min reiser fra to barn på tre og seks år i Ukraina for å gjøre det samme som jeg gjør her. Det er ikke bra for familiens framtid, sier Natalia. Og de synes det er galt at barna havner i klemme når ukrainere gjør rent i Polen, polakker gjør rent i Sverige og svensker gjør rent i Norge. – Jeg synes at alle lands myndigheter burde ordne det slik at man kan bli værende i sitt eget land og forsørge seg selv der. Dette er ikke riktig, sier Halina. 48 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL