Gjesteskribent Langvarig fattigdom, stress og krig påvirker barns intelligens, og derfor også deres framtidsutsikter. Marerittet fortsetter i Gaza Mohammed Omer Journalist og fotograf fra Gaza. > Følg Fagbladets faste gjesteskribenter: Ingeborg Gjærum Rådgiver i Norges Naturvernforbund og aktiv i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hans Olav Lahlum Historiker og forfatter, kommentator og debattant. Hanna Wozene Kvam Artist, skribent og slam-poet. Medlem av gruppa Queendom. Det tyske magasinet Der Spiegel trykte 6. september 2010 en artikkel av Jörg Blech med tittelen «Studier viser at oppfostring er minst like viktig som naturen». Artikkelen omhandler resultatene fra en banebrytende studie av intelligens. Tidligere trodde vi at intelligens var 80 prosent genetisk betinget. De nye funnene viser imidlertid at minst 50 prosent av en persons intelligens faktisk er betinget av miljøfaktorer. Mer spesifikt: Jo større belastningen er, desto mer blir den mentale utviklingen satt tilbake. Psykolog Richard Nisbett ved Universitetet i Michigan, sier det slik: – Under annen verdenskrig begynte noen barn i Nederland skolegangen sent på grunn av nazistenes okkupasjon. Konsekvensene var skjebnesvangre. Disse barnas gjennomsnittlige IQ var sju poeng lavere enn hos barn som nådde skolepliktig alder etter okkupasjonen. Nazistenes forfølgelser og den andre verdenskrig i Europa påvirket en hel generasjon barn. Israels okkupasjon av Palestina har vart i om lag seks tiår, og flere generasjoner palestinske barn er blitt påvirket både fysisk, psykisk og materielt. I september 2007 la FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) fram en under- søkelse fra Gazastripen som viste en strykprosent på nesten 80 på fjerde til niende klassetrinn, med opptil 90 prosent stryk i matematikk. I januar 2008 rapporterte Unicef at skoler i Gaza hadde lagt ned energikrevende undervisningstilbud som IT, laboratorieundervisning og fritidsbeskjeftigelser. Dette ble tatt opp i en BBC-rapport fra mars 2008: «Gazastripen: En humanitær implosjon».) Krig, fattigdom, stress forårsaket av økonomisk og personlig usikkerhet som følger med okkupasjonen; en konstant knapphet på grunnleggende ting som mat, skikkelige sanitærforhold, vann og legehjelp; en konstant trussel effekt fattigdom, vold, våpen og frykt har på de barna som lever under slike forhold. Gaza er bykjernen på steroider. Barna her må ikke bare beskytte seg mot gjenger; de må også gjennomleve angrepene – vanligvis midt på natta – fra verdens fjerde mektigste militærmakt. 20 prosent av barna i Gaza lider av posttraumatisk stressyndrom, ifølge Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP). Ytterligere 13 prosent er diagnostisert med depresjon. GCMHP bekrefter også at forekomsten av sykdom, atferdsproblemer og psykologiske traumer har mangedoblet seg blant Gazas barn, med økt forekomst av autistisk atferd, sengevæting, suging Barna her må ikke bare beskytte seg mot gjenger; de må også gjennomleve angrepene – vanligvis midt på natta – fra verdens fjerde mektigste militærmakt. om militære angrep; manglende bevegelsesfrihet og manglende rettigheter – dette er den virkeligheten barn i Gaza møter hver dag. En virkelighet som også foreldrene og besteforeldrene deres har levd med hele livet. Dette er Gaza – det evige marerittet. Lærere som jobber med risikoelever i bykjernene rundt om i verden, kan skrive under på hvilken på tommelfingeren, neglebiting, voldelighet, gjenoppleving av krigsscener i kjente nabolag, mørkeredsel, redsel for åpne plasser, panikk ved lyden av flydur, og manglende interesse for å delta i sosiale aktiviteter og gruppeaktiviteter. Psykiatere og allmennpraktiserende leger i Gaza ser at foreldre ofte ikke innser hvor traumatiserte 52 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL