Jobbskaping for kvinner i Gaza Den palestinske kvinnen har mange planer for sin framtidige honningproduksjon. Etter en stund formerer biene seg. Da blir det fem kuber til. – Dette er spennende. Jeg har aldri drevet med bier tidligere. Biene mates med sukker, og så nyter de sitrustrærne i lunden her, forteller hun. Når det etter hvert blir flere kuber, må hun leie et jordstykke å ha dem på. Dette er hun godt i gang med å planlegge. Omye Zoùrb følges opp av prosjektkoordinator Sahbaa’ Elawa, og får den hjelpen hun trenger i starten. Etter fire måneder kan hun begynne å ta ut honning – kvalitetshonning som hun kan få godt betalt for. Er hun heldig, får hun rundt 90 kroner kiloen. Skaper jobber Foreløpig er Omye Zoùrb blant de 85 prosentene av Gazas befolkning som er avhengig av internasjonal nødhjelp. Arbeidsløsheten er stor, og det er vanskelig å skaffe seg et levebrød. Derfor har Fagforbundet og Norsk Folkehjelp gått sammen om å skape varige jobber for de fattigste av de fattige. 80 kvinner får hjelp til å begynne med produksjon av egg og kyllinger, ale opp kaniner, drive honningproduksjon eller dyrke grønnsaker i små drivhus. Kvinnene er eneforsørgere med store familier. De får opplæring og oppfølging. Målet er at de etter hvert skal klare seg selv. Buthana Dhair har også fått et glimt av håp. Hun er en annen av de 80 kvinnene som har fått hjelp gjennom prosjektet Jobbskaping for kvinner. Nå driver hun med kylling- og eggproduksjon. Hun har 14 barn, tre med store handikap. Prekær helsesituasjon Mange Gaza-innbyggere føler ikke annet enn håpløshet. Industrien i Gaza er bombet sønder og sammen. Bygningsmaterialer finnes ikke. Israels bombing har ført til en forverring av matvaresituasjonen, og folk mangler husly og strøm. Det er mangel på rent drikkevann, og befolkningen står overfor alvorlige helse- Tålmodighet, håp og tro Omye Zoùrb (37) er tålmodig og takknemlig. Det er håp. Hun har fått hjelp til å skaffe seg fem bikuber. Nå kan hun forsørge åtte barn og foreldrene sine. Tekst og foto: KARI-SOFIE JENSSEN problemer. Ett av dem er «Blå baby-syndrom», som skyldes for mye nitritt i blodet, vanligvis fordi barna får morsmelkerstatning blandet med nitratforurenset brønnvann. Barn med fysiske og psykiske handikap sees overalt. Rystende – Undertrykkingen og apartheidsystemet i Palestina må oppleves for at vi skal forstå rekkevidden, sier Jan Helge Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg, etter en sjudagers reise i palestinske områder i Midtøsten. VED MUREN: Jan Helge Gulbrandsen skjønte ikke rekkevidden av Israels undertrykkelse av palestinerne før han så det med egne øyne. – Det er tøft å se hvordan palestinerne fratas både livsgrunnlaget og livsverket sitt, og samtidig hindres i å skape seg noe nytt i Gaza. Det er også hardt å se hvordan palestinerne sakte, men sikkert skyves ut av ØstJerusalem, sier han. Delegasjonen fra Fagforbundet besøkte Gaza, Ramallah og Øst-Jerusalem for å se på arbeidet forbundet på forrige landsmøte vedtok å støtte. Utestengt fra egen jord Stein Guldbrandsen, også fra forbundets arbeidsutvalg, fikk med seg opplevelser og øyeblikk som rystet. Møtet med den palestinske bonden i landsbyen Bi`ilin på Vestbredden er noe han ikke glemmer. Bondens oliventrær befinner seg på den ene siden av piggtrådgjerdet israelerne har anlagt, mens han bor på den andre siden. – Bonden er prisgitt de israelske soldatene og om de gidder å slippe ham gjennom porten i gjerdet, sier Guldbrandsen. Egentlig var bonden blant de heldige, og hadde tillatelse til å passere mellom klokka sju om morgenen og fem om ettermiddagen. Nå er det innhøsting. Han har ingen til å hjelpe seg, og verken traktor eller eselkjerre. – Olivenene må bæres i bøtter gjennom 54 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL