SAMMEN FOR PALESTINERNE Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har begge en lang tradisjon for internasjonal solidaritet. Fagforbundet har bevilget 18 millioner kroner til Folkehjelpa fordelt på fire år. Støtten skal gå til palestinere i Palestina og Libanon, og bidra til å aktivisere og skolere medlemmer i Fagforbundet. BIRØKTERSKEN: Omye Zoùrb (37) er en av 80 kvinner i Gaza som har fått hjelp gjennom Fagforbundet til å skaffe seg og familien et levebrød. denne porten, forteller Stein Guldbrandsen opprørt. Hver fredag demonstrerer palestinerne i landsbyen fredelig mot bygging av muren. Og hver fredag blir demonstrasjonen møtt med tåregass. Motkraft Fagforbundet støtter også et prosjekt sør i Gaza for unge, framtidige ungdomsledere. Godt utdannet ungdom får videreutdanning for å styrke sin identitet som palestinere og for at de skal få selvtillit nok til å tro at de kan skape endring. Disse unge gjør en god jobb blant andre unge i Rafah-området (tunnelområdet i sør), hvor det blant annet kommer inn mye narkotika. Narkotikamisbruk er i ferd med å bli et stort problem blant ungdom i Gaza, hvor femti prosent av befolkningen er under 16 år. Stjerneskudd Al Nayzak – på norsk «Stjerneskudd» – er et prosjekt Fagforbundet støtter i ØstJerusalem. Barn som vokser opp i denne delen av Jerusalem, går som regel i israelske barnehager og skoler. Skal de videre på universitetet, må de flytte fra Øst-Jerusalem. Det er det Israel ønsker: Å gradvis drive den palestinske befolkningen ut av ØstJerusalem. En motkraft til dette er prosjektet Al Nayzak. Foreløpig får 140 barn utdanning gjennom organisasjonen. Barna er håndplukket. De har dyktige veiledere som jobber med palestinsk poesi, litteratur, kultur, musikk, språk og andre rene skolefag. Håpet er at disse barna vokser opp og blir i Jerusalem. Fagbladet 1/2011 > 55 fbaargang2011 fbseksjonHEL