Foto: Thor Nielsen Oss HMS-konferanse ENDRINGSARBEID: – Vi bruker motiverende intervjuer for å forsterke motivasjonen for endring, forteller Sissel Krokstad. Motiverer til endring Fagforbundet Østfolds HMSutvalg har arrangert konferanse for verneombud der temaene var verneombudets rolle i HMS- og IA-arbeidet, ny IA-avtale, og verneombudet som den andre tillitsvalgte. 53 verneombud deltok. Flere ønsket å være med, men det var dessverre ikke plass til alle. Tilbakemeldingene er at dette var en bra og lærerik dag som ga håp om at Fagforbundet fortsetter å fokusere på verneombudene også i framtida. Tekst: Nils-Jørgen Kraft Feiring i Mandal Den europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere ble feiret på Mandal sykehjem 26. november. Temaet for dagen var «Omtanke er framtidas medisin». Fagforbundet og Schmidts dampbakeri hadde sponset kake til fornøyde arbeidere på dagvakt. Over 100.000 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere utgjør kjernetroppene i landets helse- og omsorgstjenester. Av disse er nesten 80.000 organisert i Fagforbundet. FORNØYDE MEDLEMMER: Hjelpepleier Reidun og sykepleier Lene fra avd. 1. KAKEFEST: Kaka ble delt ut av tillitsvalgt på avd. 4, Anne Mette Foshaugen, og leder i seksjon helse og sosial i Fagforbundet Mandal/Lindesnes, Tanja Berg Pedersen. ARBEIDSGLEDE: Sissel Krokstad Hjelpepleier med videreutdanning i psykiatri ved ATA-senteret i Verdal – Samtalene her blir litt annerledes enn på et kontor, mener Sissel Krokstad og viser fram et hjemmekoselig kjøkken på den gamle gården Reinsvoll søndre. Småbruket like ved Verdal sentrum brukes som arbeids- og aktivitetssenter for mennesker med rusproblemer. Hjelpepleieren syns hun er heldig. – Jeg får arbeide med akkurat det jeg har lyst til, og jeg jobber sammen med mange fine folk, sier hun. Sissel og kollegene hennes ser at brukerne har godt av tilbudet. – De holder seg rusfrie når dagene får struktur, sier hun. Restaurering av små- bruket er en metode for å rehabilitere folk. I løpet av et par år har en av de fire gruppene ved senteret malt og snekret i stand det ene værelset etter det andre. Mange rom er ferdige, men det hjemlige preget er godt bevart. Andre aktiviteter er friluftsliv, skogsarbeid, vedproduksjon og rydding av kommunens friluftsområder. – En av suksessfaktorene er samtalene på naturlige arenaer, sier Sissel. Kommunikasjonen blir preget av at folk gjør noe sammen, eller av at de samles ved kjøkkenbordet eller rundt bålet. Når kvisten ikke vil ta fyr, teller en fjern fortid i speideren mer enn et fagbrev. Rollene viskes ut, og nærmer seg likeverdighet. – Slike situasjoner gir mulighet for målrettede samtaler, sier Sissel. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 56 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL