Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Lang og tro tjeneste Årsmøtet i Fagforbundet avd 078 Risør, Gjerstad og Vegårshei ble holdt på Holmen gård i Gjerstad. Det ble delt ut gullmerker, sølvnåler, diplomer og blomster til medlemmer og tillitsvalgte som takk for mange års innsats. VELFORTJENT: Leder Kjell Skarheim og nestleder Olav Smestad fikk gullmerke for 20 år som tillitsvalgt av fylkesforeningens nestleder, Doris Standal. GLADE MOTTAKERE: Fem av medlemmene fikk nåler og diplom for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Fra venstre: Ane Kristine Løyte, Liv Bjørg Såmundsen, Egil Sollie, Rigmor Tvedt og Turid Andresen. JUBILANTER: 40-årsjubilant Anne Lise Bjørlo og 25-årsjubilantene Solfrid Lid Adamsen, Randi Winje og Eva Grepperud. Merkeutdeling i Nordre Vestfold Fagforbundet Nordre Vestfold hadde merkeutdeling i slutten av november. Ni medlemmer skulle ha sølvmerke for 25 års medlemskap i forbundet, og to skulle ha LOs merke i gull for 40 års medlemskap. Jubilantene ble invitert til en liten sammenkomst på Gamle Fridtjof i Svelvik, hvor det ble servert nydelig mat, kaffe og kake. 40-årsjubilant Per Lid Adamsen måtte dessverre melde avbrudd på grunn av sykdom, men hans kone Solfrid var til stede og lovet å sørge GULLNÅL: Anne Lise Bjørlo fikk LOs merke i gull for 40 års medlemskap. for at han mottar gullnålen sammen med våre beste hilsener og ønske om god bedring. Tekst: Eddie Whyte Jubilanter i Hammerfest LOs 40-årsnål ble delt ut til medlemmer i Fagforbundet avd 115. Fra venstre: Geir Hansen, Aud Sundquist, Svein Evald Lind og Jan Halvorsen Mange av Fagforbundets medlemmer i avd 115 Hammerfest fikk 25-årsnåla. Fra venstre Per Altmann Dahl, Svein Arne Andresen, Geir Bjarne Mauno, Ragnhild Nakken, Frank Nilsen, Linda Skjellanger og Åse Mortensen. Fagbladet 1/2011 > 57 fbaargang2011 fbseksjonHEL