Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 2x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 6. Løsninger sudoku på side 61. ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz 1. I hvilket tiår fikk LO og NHO på plass den første avtalen om likestilling som en del av hovedavtalen? 2. Hvor mange kvinner er det i LOs valgte ledelse etter valgene på kongressen 2009? 3. Hvilken dato markeres den internasjonale kvinnedagen? LO 241 393 1. Hva var det opprinnelige navnet på LO da organisasjonen ble stiftet? 2. Hvor mange fagforbund er tilsluttet LO? 3. Hvor stor andel av alle norske fagorganiserte er medlemmer i LO? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ˇ€‹ Historie  politikk 1. AUF har hatt 21 ledere siden 2. verdenskrig. Hvilke tre av disse har også vært statsminister? 2. Hva het Norges første kvinnelige statsråd (Gerhardsens første regjering etter krigen)? 3. Hva het forsvarsministeren fra Bondepartiet som satte inn militæret mot arbeidere i kon- flikten på Menstad i 1931? ˇ€‹ Kjente personer  fagbevegelse 3 poeng: Født i 1950, utdannet mekaniker og arbeidet ved Kongsberg Våpenfabrikk før han ble klubbformann og forretningsfører i Kongsberg Jern og Metall. 2 poeng: Satt i forbunds- og landsstyret i Jern og Metall. Var hovedkasserer i Fellesforbundet 1992 2001. Valgt til første nestleder i LO i 2001. 3 poeng: LO-leder fra mars 2007. Gjenvalgt som leder på kongressen i 2009. ˇ€‹ Hjernebry 1. Hvor mange nordmenn flyktet til Sverige under 2. verdenskrig? 2. Hvilken kjent kvinnelig arbeiderforfatter brukte pseudonymet Kåre P? 3. Hvem var Jimmy Hoffa? Likestilling og mangfold Fagbladet 1/2011 > 59 M K Ø T E R E J I M L Svar: ˇ€‹ Historie  politikk 1. Trygve Bratteli, Thorbjørn Jag- land og Jens Stoltenberg. 2. Kirsten Hansteen fra Norges Kommunistiske parti. 3. Vidkun Quisling ˇ€‹ Kjente personer  fagbevegelse Roar Flåthen ˇ€‹ Hjernebry 1. 47.000 2. Nini Roll Anker 3. Leder av det amerikanske Transportarbeiderforbundet Teamsters. (Antatt myrdet av mafiaen i 1975. ˇ€‹ Likestilling og mangfold 1. 1980-tallet (1981) 2. Fire kvinner (og tre menn) 3. 8. mars ˇ€‹ LO 1. Arbeidernes Faglige Lands- organisasjon, navnet endret i 1958 2. 21 3. Ca. 51 prosent fbaargang2011 fbseksjonHEL