Postadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Keysers gt. 15 Tlf. 23 06 40 00 " Faks 23 06 40 01 Internett: www.fagforbundet.no E-post: post@fagforbundet.no Medlemsregisteret: Direkte tlf. 23 06 42 00 Arbeidsutvalget Leder: Jan Davidsen. Nestleder: Mette Nord Nestleder: Geir Mosti Hovedkasserer: Elin Veimo Jan Helge Gulbrandsen Tore A. Jakobsen. Kjellfrid T. Blakstad, leder SHS Stein Guldbrandsen, leder SST Gerd Eva Volden, leder SKA Mette Henriksen Aas, leder SKKO Informasjonssjef Tone Zander, tlf. 23 06 44 21 Servicetorget Tlf. 815 00 040 E-post: servicetorget@fagforbundet.no Bli medlem! Send SMS med kodeord Fagforbundet medlem til 1980 Det gjelder å følge med i tiden Kommunal Kompetanse har byttet navn til Fagakademiet. Vi ønsker deg som jobber med kommunale og offentlige tjenester velkommen på våre kompetansetiltak. Vi tilbyr 700 aktuelle kurs, konferanser og studier over hele landet, for eksempel:  Mat og ernæring  Studier i veiledning og coaching  Elektriske anlegg i offentlige bygg  Hvordan takler vi arbeidslivet 2010? Konferanse Gardermoen Les om våre tilbud på fagakademiet.no ANNONSEFRISTER Blad Ann.frist Utgivelse LØSNING SUDOKU Lett    Middels NR. 2 NR. 3 NR. 4 NR. 5 1. FEB 1. MARS 29. MARS 3. MAI 18. FEB 18. MARS 15. APRIL 20. MAI postdirektivet.no Si nei til postdirektivet  støtt oppr wwww rropet på w w w . . . p p p o o o s s s t t td d d i i i r r r e e e k k k t t t i i i v v v e e e t t t . . . n n n o o Dyrt Vil du at det skal bli dyrere å sende brev? Dårlig Mener du det er riktig å gi folk et dårligere posttilbud? o FFagbladet 1/2011 > 61 Distriktsfiendtlig Vil du at folk og næringsliv i distriktene skal betale mer for mindre? fbaargang2011 fbseksjonHEL