Kirke, kultur og oppvekst    Innhold Nettgalleriet på plass Nesodden kommune har åpnet et kunstgalleri på nett slik at flere skal få tilgang til og bli kjent med kunsten som er i kommunal eie. 28 8    TEMA: – Det var ikke et slikt land vi skulle til 14    Tar nytt grep mot fedme 17    Nytt og fargerikt nettverk 20    PORTRETTET: Sær og synlig 27–38    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 50 58 FOTOREPORTASJEN: På vei til et bedre liv Vokser opp uten foreldre Tålmodighet, håp og tro FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Administrasjonsmakt mot kontrollmakt 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56    Gjesteskribent: Mohammed Omer 60 Oss 62 Kryssord 63    Sudoku og quiz 64 Tilbakeblikk 66    ETTER JOBB: Regi på rekke 20 Rollen i rampelyset Hun stråler mot oss som programleder på Idrettsgallaen. For en som sliter med angst, er veien inn i rampelyset tøff. Det hjelper at hun dyrker annerledeshet. Les om Haddy N’jies mange roller i Portrettet. 30 For fattig og rik Biblioteket i Alexandria er verdens mest kjente bibliotek. Dette universet har som mål at alle skal kunne ta del i kunnskapen, fattig som rik. 8 Uverdige arbeidsforhold Michal Traczyk gjorde det få tør. Med lydopptak avslørte renovatøren fra Polen hvordan Adecco skalter og valter med østeuropeiske arbeidere. Inspirert av kollega 33 Bergen kommune har rundt 1000 ansatte uten fagbrev i oppvekstsektoren. Wenche Birkenes er en av dem som nå tar fagbrev som praksiskandidat. Etter noen overvinnelser, stort pensum og praksis på nytt arbeidssted, venter hun på tur hos prøvenemnda. Fargerikt nettverk 18 I fjor høst samlet Fagforbundet tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn til et landsdekkende seminar. Et sterkt ønske blant deltakerne var et eget nettverk. Nå skal forbundet etablere både det og en egen arbeidsgruppe. Flere bør velge kremasjon 36 Plassen på gravlundene kan utnyttes bedre hvis flere velger kremasjon. Dessuten er arbeidet enklere og krever langt mindre ressurser, skriver fokusforfatter Trygve Natvig. 2 > Fagbladet 1/2011 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul ISSN 0809-926X Foto: Per Flakstad Foto: Werner Juvik Foto: Anita Arntzen fbaargang2011 fbseksjonKIR