Fagblad-reportasje fikk EU-pris Fagbladets reportasje «Adgang forbudt for fattige», har fått EUs journalistpris i forbindelse med fattigdomsåret 2010. Reportasjen er skrevet av frilansjournalist Ingvill Bryn Rambøl, og den fikk EU-prisen for å ha belyst problemene knyttet til barnefattigdom og sosial eksklusjon. I tillegg til Fagbladet, fikk en TV2reportasje en tilsvarende pris. Begge ble utdelt ved en seremoni i Drammen like før jul. Vinnerbidragene fra de europeiske landene deltok i en internasjonal konkurranse under EUs store fattigdomskonferanse i Brussel i desember. Ingvill Bryn Rambøls norske vinnerreportasje stod på trykk i Fagbladets utgave nummer to i fjor.    PF YRKESSKADE: Første seier for tannlegesekretærer med kvikksølvskader. Gjennombrudd i kvikksølvsaken For første gang har Trygderetten gitt to tannlegesekretærer medhold i yrkesskade etter å ha blitt utsatt for kvikksølvforgiftning. Trygderetten godkjente nylig kognitive skader på grunn av kvikksølvforgiftning som yrkesskade. Sakene har vært til ankebehandling i Trygderetten siden i fjor vår. – Det er gledelig at tannlegesekretærene endelig blir trodd. Dette må få betydning for mange Opprydning i Sykehuspartner av sakene som angår våre medlemmer. Nesten alle har beskrevet kognitive skader og at de har vært utsatt for like mye skadelig kvikksølv, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Fagforbundet. Håper på fortgang Fagforbundet har saker til behandling både hos Nav og ankeinstansen som er Trygderetten. All behandling av saker i Nav er stoppet i påvente av konklusjonene fra utvalget som skal se på tannhelsesekretærenes situasjon Det er sendt ut ca. 400 arbeidskontrakter. De tillitsvalgte tok tidlig kontakt med medlemmene og ba dem om å ikke skrive under, likevel har rundt 70 ansatte undertegnet og returnert kontraktene. – Situasjonen er litt vrien. Hvis Sykehuspartner insisterer, har disse 70 en gyldig og bindende arbeidskontrakt med det gamle og omstridte innholdet, sier Bjørn Holla. Han har ikke oversikt over hvor mange av disse 70 som er medlemmer i Fagforbundet. Tekst: PER FLAKSTAD på nytt, og spesielt vurdere saksgangen. Dette ble bestemt etter at NRK Brennpunkt før jul tok opp tannlegesekretærers kvikksølvskader. Sakene, som allerede er anket til Trygderetten, går tydeligvis sin gang. Noen av sakene har ligget i trygderettkø i flere år. – Fagforbundet har flere saker i Trygderetten. Nå håper vi på en rask og positiv avklaring, sier Rønning-Aaby. Tekst: TITTI BRUN LOVENDE: Fagforbundet var tidlig ute med å sette søkelys på omstridte arbeidskontrakter, og nå vil Sykehuspartner se på dem på nytt. Sykehuspartner skal se på de ansattes arbeidskontrakter på nytt. Før jul sendte Sykehuspartner ut arbeidskontrakter og -avtaler til sine ansatte, og det kom mange reaksjoner. Etter et møte med arbeidstakerorganisasjonene midt i januar, har selskapet lovet å se på kontraktene på nytt. Ifølge tillitsvalgt Bjørn Holla, sier ledelsen i Sykehuspartner at de ønsker å gjøre tingene på riktig måte og opptre ryddig. – Jeg synes vi hadde et meget konstruktivt og godt møte, sier han til Fagbladet. Arbeidskontraktene inneholdt formuleringer som i realiteten betyr at de ansatte ikke har noe fast arbeidssted, men kan flyttes innenfor organisasjonen. I tillegg var mange ansatte misfornøyde med betingelsene angående reisegodtgjørelse, pensjonsvilkår og vaktordninger. – På meg virker det som om ledelsen er villige til å imøtekomme kravene våre, sier Holla. Fagbladet 1/2011 > 5 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKIR