Siden sist Sykehusreformen under lupen De regionale helseforetakene kan forsvinne når sykehusreformen skal evalueres. Det er Fagforbundets nestleder Mette Nord godt fornøyd med. – Vi har hele tiden ment at sykehusreformen og foretaksmodellen som ble innført i 2001 ikke styrket helsetilbudet, men i at vi fortsatt trenger foretak innenfor sykehussektoren. Men hvordan vi skal organisere det, og hvordan vi skal fordele ansvaret, er jeg gjerne med på å diskutere, sa Stoltenberg. Forslaget om evaluering ligger i nasjonal helseplan, som nå er ute på høring. Politisk ansvar Mette Nord er opptatt av at en framtidig organisering av helsevesenet har en klar politisk styring. – Det er viktig at våre demokratisk valgte politikere har både styringen stedet økte byråkratiseringen i helsesektoren. Det er positivt at statsministeren nå åpner for å se på andre måter å organisere helsevesenet på, sier Nord til Fagbladet. Nasjonal helseplan Det var i Stortingets spørretime like før jul Jens Stoltenberg åpnet for å vurdere framtida til de regionale helseforetakene: – Jeg er veldig trygg på at staten fortsatt skal være eier, og FORNØYD: Mette Nord HELSEFORETAKENE: Fagforbundet ønsker en sterkere politisk styring av helsevesenet. og det direkte ansvaret for utformingen av et så viktig velferdstilbud som det offentlige helsevesenet, sier hun. Økende kritikk Misnøyen med sykehusforetakene er i ferd med å bre seg innad i Arbeiderpartiet. Buskerud Ap har vedtatt å sende et forslag til neste landsmøte om å avvikle de regionale helseforetakene. Flere fylker mener det samme. Også andre partier er kritiske til dagens modell. Hvis den rødgrønne regjeringen skulle ønske å fjerne de regionale helseforetakene, vil dette ha bred politisk støtte. Tekst: PER FLAKSTAD Omkamp om pensjon LO Kommune vil ha omkamp om pensjonen for offentlig ansatte, men LO Stat og Unio stritter imot. Få dager før den stor pensjonsreformen trådte i kraft ved årsskiftet, blusset debatten om pensjonsordningene for offentlig ansatte opp igjen. I et juleintervju med NTB åpnet Jens Stoltenberg for nye forhandlinger – hvis fagorganisasjonene ønsker det. Statsministeren fikk raskt positiv respons fra LO Kommune: – Det bør settes ned et partssammensatt utvalg under vårens mellomoppgjør som arbeider fram til hovedoppgjøret 2012, sa lederen for LO Kommune, Klemet Rønning-Åby til NTB i romjula. – Bruttogarantien er hellig for oss, erklærte LO Stats leder Tone Rønoldtangen. Også Unio-leder Anders Folkestad var raskt ute og avviste Stoltenbergs invitt. – Vi kan gjerne snakke om uklarheter, men det må skje på grunnlag av bruttomodellen, sa han. Han fikk imidlertid raskt motbør fra LO Stat. Tekst: EINAR FJELLVIK, Fri Fagbevegelse Vant i Arbeidsretten «Skulder ved skulder»-prinsippet skal gjelde, fastslo Arbeidsretten i en dom rett før jul. Saken gjaldt SFOansatte i Sør-Aurdal og Sarpsborg som jobber ekstravakter på steder med kortere ukentlig arbeidstid enn 37,5 timer. Vakter på arbeidssteder der det arbeides 35,5 timers uke lønnes som faste stillinger med tilsvarende arbeidsområde, uavhengig av om arbeidstakeren har en annen stilling hos samme arbeidsgiver. Les dommen: www.arbeidsretten.no Saksnr. 1/2010    SH. 6 > Fagbladet 1/2011 Foto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2011 fbseksjonKIR