Ikke lokalt tillegg til uorganiserte VELGER LIKEMENN Innvandrere hindres i å bli ledere fordi over halvparten av norske bedriftsledere helst rekrutterer norske likemenn, viser en undersøkelse som ble presentert i bladet Arbeidsmiljø like før jul. ØNSKER ETIKKOMBUD – Hvis det offentlige går foran med et godt eksempel, vil det bevisstgjøre forbrukere flest, sier Hannah Eline Ander i ungdomsorganisasjonen Changemaker. Hun mener offentlige innkjøpere har et stort ansvar, og at det bør etableres et etikkombud. BRUKER MEST STRØM Nord-Norge har avgiftsfritak for strømprisen fordi en lang og kald vinter gir høyere oppvarmingsbehov. Likevel er det østlendingene som har høyest energiforbruk, ifølge Statistisk sentralbyrå. 42 MILLIONER TIL KOLLEKTIVTRANSPORT Samferdselsdepartementet har gitt 42 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk. VIL HA TOG PÅ ANBUD Høyre ønsker mer konkurranse i togdriften i Norge. Representanter fra partiet vil fremme et forslag for Stortinget om å konkurranseutsette Kongsvingerbanen. ROS FRA NORGES BANK Aldri har norsk arbeidskraft vært dyrere. Den nye sentralbanksjefen, Øystein Olsen, roser likevel de norske lønnsoppgjørene. – Partene har tatt ansvar. Selv om lønnsveksten har vært høy, har vi samlet sett hatt en god utvikling i norsk økonomi, sier han til Aftenposten. Da turen kom til de uorganiserte etter lokale forhandlinger i Fauske, var det ingen penger igjen. Dermed ble det nulltillegg. Nordlandskommunen Fauske har oppnevnt et forhandlingsutvalg som fordelte den lokale potten i fjorårets tariffoppgjør på ca 2,6 millioner kroner. Da de ansatte som er organisert hadde fått sitt, var det ikke noe igjen til de rundt 20 uorganiserte. Ikke urettferdig – Jeg synes ikke de har noen grunn til å følge seg urettferdig behandlet. Det er ikke slik at alle de organiserte har fått tillegg, samtidig som de uorganiserte ikke har fått noe. Det er ikke slik lokale forhandlinger fungerer, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Fauske, Linda Salemonsen, til Fagbladet. – I Riksmeklerens møtebok står det at de med ett års utvidet formalkompetanse skal ha et tillegg på om lag 20.000 kroner. Vi fikk 18.700 for de medlemmene som Fagforbundet støtter Wikileaks Forbundet mener at nettstedet fritt må få legge fram den informasjonen de får tilgang på, og at forsøkene på å begrense mulighetene for nettstedet til å formidle informasjon, er et angrep på ytringsfriheten. Fagforbundet har derfor bevilget 25.000 kroner til Wikileaks.    PF FIKK IKKE TILLEGG: Det ble ikke noe igjen av den lokale potten til de uorganiserte i Fauske. fylte kriteriene, og 8700 for halvårig kompetanseheving. Dette synes vi var litt snaut, men alle de andre foreningene hadde godtatt oppgjøret, og det lå såpass tett opp til kravet vårt at vi valgte å godta kommunens tilbud, sier Salemonsen. – Uansett må lokale tillegg til uorganiserte være en sak mellom dem og arbeidsgiver. Hvis de mener organiserte har fått noe lokalt som de også fyller kriteriene for å få, så kan de jo vurdere å organisere seg, sier hun. Ingen krav Forhandlingsutvalget i kommunen ledes av varaordfører Kjell Sverre Jacobsen fra Frp. – Når resultatet ble slik det ble, er det ikke fordi vi ønsker forskjellsbehandling. Men det kom ikke noen krav fra de uorganiserte, sier han til Avisa Nordland. Tekst: PER FLAKSTAD Vil lovfeste retten til heltid Det er på tide å lovfeste retten til heltid, mener en rekke av Arbeiderpartiets fylkeslag som vil kjøre dette som en kampsak på partiets landsmøte til våren. Engasjementet startet i Østfoldkommunen Fredrikstad, og har spredd seg til resten av landet. Etter at fylkesleder Signe Øye i Østfold holdt innlegg om ufrivillig deltid på et landsstyremøte, sendte Vest-Agder Ap ut et opprop til de andre fylkeslagene der de krevde at kampen mot ufrivillig deltid blir den viktigste saken på landsmøtet. – Vi ba ikke om noe svar, men Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Vestfold og Telemark har likevel svart, sier fylkesleder i Vest-Agder, Linda Verdal, til Dagsavisen. Hun mener det er direkte farlig å la være å gjøre noe med ufrivillig deltid: – Mange jobber ufrivillig deltid, samtidig som det er skrikende behov for flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Dette gjelder framtidas tjenestetilbud, derfor vil vi fortsette å kjøre knallhardt i denne saken, sier hun til Dagsavisen.    PF Fagbladet 1/2011 > 7 Illustrasjonsfoto: Heidi Steen fbaargang2011 fbseksjonKIR