Helse og sosial Innhold 8    TEMA: Vold mot kvinner 14    Sykler til giret fryser 16    – Vi må våge å se alt 18    – Hør på barna 20    PORTRETTET: Vital vakthund 26    Fikk fast jobb og erstatning 27–42    HELSE OG SOSIAL 43    Klar for ny runde i retten 44    FOTOREPORTASJEN: VM på ski 50    Tyske kommuner tar tjenestene tilbake 59    – Bruk medlemsportalen FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 40    FOKUS: Privatisering – et politisk veivalg 42 Seksjonslederen 53 Debatt 56    GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 60 Oss 62 Kryssord 63    Sudoku og Quiz 65    Tilbakeblikk og Petit 66    ETTER JOBB: Full fart mot Birken 68    EN AV OSS: Sumobryter på jobb Risikerer å gå ned i lønn 29 Assistenter med ti års erfaring tjener mer enn nyutdannede fagarbeidere. Voksne med mange år i privat sektor bak seg, mister ansiennitetstilleggene hvis de begynner i kommunal sektor. Dermed går de ned i lønn selv om de i mellomtida har tatt fagbrev. 20 Med rett til å avsløre Etter at Jørgen Kosmo (63) overtok som riksrevisor i 2005, har avsløringene kommet som perler på en snor. Den tidligere stortingspresidenten og statsråden har filleristet mange gamle kolleger i en rekke offentlige institusjoner. Korte avstander 30 Pasienter og pleiere sparer krefter, og kommunen sparer penger til transport. Pasienter og beboere i Meråker har kort vei til de fleste servicetilbud. 34 Godt at mange lærer meir Leiar og tilsette på sjukeheimen i Jondal er innstilte på å auke kompetansen, og tre av pleiarane har teke nettbasert vidareutdanning. Fem kollegar studerer no Demensomsorgens ABC. 8 Krisesentre i endring Selvstendig økonomi gjør at stadig færre norskfødte kvinner trenger krisesenterets hjelp. Men sentrene har like mange beboere i dag som for 25 år siden. Les hvorfor på s 8 –12. Sykkelby mot alle odds 14 Kongsberg har bakker, snø og kronglete gater. Like fullt så har de blitt landets nest beste sykkelby. Her sykles det året rundt. Ikke fordi vi må 40 Når offentlige tjenester konkurranseutsettes, er det et politisk veivalg. Det fins andre alternativer, skriver fokusforfatterne Fanny Voldnes og Svenn Arne Lie. 2 > Fagbladet 2/2011 Foto: Eivind Senneset ISSN 0809-9251 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Pål Andreassen Foto: Anita Arntzen fbaargang2011 fbseksjonHEL