6 dagers Danmarksferie tett på København 6 dager 1978,- per pers. i dbl.rom Fra eksklusive Quality Hotel Marina i Vedbæk, skuer du utover Øresunds bølger og den lille øya Hven. Måltidene inntas med utsikt over Øresund. 500 meter fra hotellet går toget inn til København, men det venter også opplevelser i nærheten av hotellet: Alle slottene, Louisiana, Danmarks Akvarium og andre perler som området er så rikt på! Ankomst 2011: Juni: 24. 29. / Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. / Aug.: 3. 8. 13. 1 barn til og med 8 år gratis i forældres seng. 2 barn til og med 12 år gratis i egen seng. Max 3 børn i værelset. *Inneholder: Barnebuffe eller middag med is og så mye brus/saft de ønsker under middagen. Gjelder for barn, når foreldre spiser middag i restauranten. Inkl. sluttrengjøring. Reise inngår ikke. Ekspedisjonsavgift kr 89,-/69,(ved best. på nett). Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. Bestill nå på 800 300 98 eller www.dtf-travel.no Opplys annonsekoden Fagbladet Se hele vårt utvalg på www.dtf-travel.no Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: " Utdanninger ved universiteter og høgskoler " Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) " Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer " Praksiskandidatopplæring " Yrkesfaglige kurs " Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: " Kursutgifter " Eksamensutgifter " Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) " Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: " Tapt arbeidsfortjeneste " Reiseutgifter " Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. Fagbladet 2/2011 > 23 Gratis mat og drikke til barna* fbaargang2011 fbseksjonHEL