Livslang læring øker livskvaliteten for enkeltmennesket, og sikrer behovet for kvalifisert arbeidskraft i takt med endringene i samfunnet.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Jevnere lønnsstige Hovedtillitsvalgt i Bergen tar til orde for en lønnsstige med jevnere stigning. En grunn er at begynnerlønn for fagarbeidere ligger lavt i forhold til topplønn for ufaglærte. Det rammer voksne som tar fagbrev og som ikke får med seg ansienniteten i ny jobb. Side 29 ˇ€‹ Meir nærverande Høgare kompetanse aukar medvitet og evna til refleksjon. Dei tilsette ved Vikevollen sjukeheim i Jondal er endå meir til stades no enn dei var før dei tok Fagskolen. Side 34 ˇ€‹ Når privatisering blir valgt Private overtar offentlige velferdsoppgaver. Private aktører beriker seg på offentlige penger, ofte på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, skriver fokusforfatterne Fanny Voldnes og Svenn Arne Lie. Side 40 Kort vei til fysioterapeuten Edit Kvarmesbakk og Anne Marie Wallberg på sykehjemmet i Meråker, slipper å bestille bil for å komme til fysioterapeut. De tar bare heisen ned i underetasjen. Side 30 Fagbladet 2/2011 > 27 Foto: Ned Alley fbaargang2011 fbseksjonHEL