Helse og sosial Kreativt i Tromsø Årets store konferanse i regi av Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS), Kreativ Omsorg 2011, arrangeres i Tromsø 7. og 8. april. De sju foregående samlingene har vært i Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Gardermoen. Hermann Albert, rådgiver i SHS, inviterer nærmere 200 deltakere til å utfolde seg sammen med dramalærer, regissør og instruktør Hilde Gustava Ovesen. – Vi har også fått tak i inspirerende foredragsholdere fra både Karasjok, Hammerfest og Tromsø, sier Albert. Rådgiveren i SHS minner om påmeldingsfristen 12. mars. – Og om at Fagforbundets medlemmer kan søke om yrkesfaglig stipend som dekker inntil 50 prosent av egne utgifter i forbindelse med deltakelsen. Les mer på fagforbundet.no/shs KES Utvikling gjennom kunnskap Helsedirektoratet har nylig etablert Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Dette er en videreføring av Undervisningssykehjemmene (USH) fra 1999 og Undervisningshjemmetjenestene (UHT) fra 2009. Alle fylker har nå både USH og UHT. Disse 40 enhetene får status som utviklingssenter. Sykehjem og hjemmetjenester med status som utviklignssentre får årlige tilskudd fra direktoratet for å være pådriver for kunnskap og kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten. Rollen som utviklingssenter krever blant annet at virksomheten har samarbeidsavtaler med helseforetak, utdannings- og forskningsinstitusjoner. Les mer på www.undervisningssykehjem.no    KES TRIVELEG: – Brukarane viser at dei sett pris på at eg er der, seier Tina Aase. Ho har arbeidd seks veker i ein bustad for eldre. Ungdom hjelper til Helsedirektoratet får hjelp av seks ungdommar for å rekruttere fleire unge til helsearbeidarfaget. For tredje år på rad står direktoratet i spissen for ein rekrutteringskampanje for å informere ungdom om yrket, og for å få fleire til å utdanne seg til helsefagarbeidar. – Det er stort behov for flinke helsefagarbeidarar i Norge, seier Tonje Thorbjørnsen. Ho er tilsett i direktoratet, og er prosjektleiar i Kompetanseløftet 2015. Thorbjørnsen opplyser at tal frå Statistisk sentralbyrå syner at helse- og sosialsektoren truleg vil mangle 41.000 årsverk med helsefagarbeidarar i 2030. Sprek nettside Direktoratet har engasjert seks ungdommar som allereie har valt yrket. På http://kampanje. helseogsosialfag.no finn du mellom anna bloggen deira. Her kan du og gå gjennom ein enkel test for å sjå om du passar til yrket. Tina Aase er ein av ungdommane som er med i kampanjen. Ho går nå på Vg1 Helse- og sosial på Kongsberg vidaregåande skole. – For meg har den viktigaste grunnen til å velje dette yrket, vore at eg får høve til å hjelpe andre menneske, at eg kan gjere ein forskjell for dei som treng hjelp, seier ho. Aase har vore utplassert ein til to dagar i seks veker i ein bustad for eldre. På nettsida fortel Aase og dei fem andre ungdommane om sine røynsler som elev, lærling og nyutdanna helsefagarbeidar. Variert yrke Tonje Thorbjørnsen er oppteken av at ein helsefagarbeidar har mange ulike moglegheiter. – Som helsefagarbeidar kan du jobbe med menneske i ulik alder og i mange ulike livssituasjonar. Helsefagarbeidarar kan jobbe i heimetenesta, på sjukeheim, med psykisk sjuke, i rusomsorgen, på sjukehus, med rehabilitering og i omsorgsbustader. Søk i tide Tonje Thorbjørnsen har tru på at det er mogleg å auke talet på dei som vel helse- og sosialsektoren. – I fjor valde nesten 12 prosent av elevane i 10. klasse Vg1 Helse- og sosialfag. Dette var ein auke på ni prosent frå året før, opplyser ho. Prosjektleiaren minner om at ungdom som vil bli helsefagarbeidar, må søke på helse- og sosialfag på Vg1, og deretter søke helsearbeidarfaget på Vg2. Så følgjer to år som lærling med lønn, på ulike lærestader, før prøven for å ta fagbrev. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 2/2011 Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen fbaargang2011 fbseksjonHEL