Gratis trening til de friske Håndbok for medlemmer i barnevern Fagforbundets håndbøker med almanakk og yrkesfaglig informasjon er svært populære blant medlemmene. For første gang får nå ansatte innen kommunalt og statlig barnevern sin håndbok. Håndbok for deg som arbeider i barnevernet er trykt opp i 5000 eksemplarer. Kristin Skogli, rådgiver i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) opplyser at håndbøkene selges i pakker på 10 eksemplarer til en samlet pris på 200 kroner, og at de kan bestilles på nettbutikken til Fagforbundet. Foruten kalender for 2011 finner du fakta om utdanning innen barnevern, etiske retningslinjer, oversikt over hvordan barnevernet er organisert, oversikt over viktig lovverk samt kontaktinformasjon i forbundet og nyttige lenker. Skogli framhever også det faglig interessante kapittelet om hva som skaper gode arbeidsplasser og tjenester.    KES Hjemmehjelperne i Bergen får nå et gavekort til et treningssenter hvis de ikke er borte fra jobben på fire måneder. Direktøren i det kommunale foretaket for hjemmehjelp i Bergen ønsket å premiere ansatte som ikke er borte fra jobben. Etter fire måneder uten fravær skulle de få et gavekort. Tillitsvalgt Marit Bergesen har argumentert mot direktørens forslag både i styret og i arbeidsmiljøutvalget. Oppmuntring til alle – Vi har en del ansatte med kroniske lidelser. De er helt utelukket fra å bli premiert, sier Bergesen. – Vi skal inkludere alle 159 ansatte, ikke bare noen. Bergesen vant ikke gehør, men Kan miste tillegg Voksne som tar fagbrev som helsefagarbeider, får ikke alltid godskrevet relevant praksis. De risikerer å miste ansiennitet de hadde som ufaglærte. Helsefagarbeidere på sykehus og ansatte uten formell kompetanse får godskrevet all relevant praksis. Det gjelder ikke for helsefagarbeidere i KS-området. Ansiennitet fra privat sektor blir ikke regnet med hvis en ferdig utdannet helsefagarbeider blir ansatt i kommunal sektor. Individuelle forhandlinger Hovedtillitsvalgt Wenche Myhre har hjulpet mange medlemmer som opplever at de blir plassert for langt nede på lønnsstigen. hun fikk igjennom at alle grupper, uansett hvor mye nærvær de har hatt, skal få en fruktkurv i måneden. Kortere dag Fraværet blant hjemmehjelperne i Bergen var oppe i 29 prosent. I 2007 startet de derfor et prosjekt for å redusere fraværet. Fraværet gikk ned til 17 prosent da arbeidsdagen ble redusert til seks timer. Prosjektet ble likevel avsluttet i 2009. – Det var nok bare en gimmick for at Høyre skulle vinne kommunevalget, mener Bergesen. Ansatte over 60 år arbeider fremdeles 80 prosent for full lønn. Men tillitsvalgte tror ikke det vil vare. – Jeg frykter at mange slutter hvis også de over 60 år må tilbake til fulltid, sier hun.    KES HÅPER PÅ 2012: – Jeg håper vi får en jevnere lønnsstige i neste hovedoppgjør, sier Wenche Myhre. – Når medlemmer kommer til meg, tar jeg opp en og en sak med kommunen, sier Myhre. Hun har møtt forståelse hos arbeidsgiver, og mange helsefagarbeidere er dermed blitt plassert høyere på lønnsstigen. Ønsker jevnere stigning Myhre mener det er spesielt uheldig at folk med fagbrev ikke får med seg alle årene fordi spranget mellom åtte og ti års ansiennitet er så stort. – Vi i Bergen har i flere år etterlyst en lønnsstige hvor ansiennitetstilleggene er jevnere fordelt. Jeg håper derfor vi snart får en stige med jevnere tillegg, sier hun. Mulig endring i 2012 Jan Helge Gulbrandsen, forhandlingsleder i Fagforbundet på kommunal sektor, har forståelse for at mange syns lønna er for lav på de nederste trinnene, og at spranget fra åtte til ti års ansiennitet er for stort. Han sier Fagforbundet har prioritert topplønna ved de siste oppgjørene i håp om at de andre trinnene skal følge etter. – Det er viktig at vi ser på de lavere trinnene også etter hvert, sier han, uten at han vil love når det blir. Han legger til at neste mulighet for endringer av lønnsstigen er ved hovedoppgjøret i 2012, og oppfordrer medlemmene til å bringe dette og andre forslag inn for tariffkonferansene framover. Tekst: KARIN E. SVENDSEN LØNNSSTIGE Lønn for fagarbeidere etter ansiennitet i KS-området (utenom Oslo): 0 år: 279.200 kr 4 år: 281.200 kr 8 år: 286.5000 kr 10 år: 335.300 kr Ansatte uten formell kompetanse tjener 306.000 kroner med ti års ansiennitet. Fagbladet 2/2011 > 29 Foto: Otto von Münchow fbaargang2011 fbseksjonHEL