Kort vei til tjenestene Valget sto mellom kort vei til tjenester og folkeliv eller vakker utsikt. Pasientene og pleierne i Meråker mistet utsikten. Til gjengjeld kommer de tørrskodd til det meste. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: NED ALLEY YDMYK: – Vi har ulike ansvarsområder, men alle har vi noe å lære av hverandre, mener Anne Marie Wallberg. KORT VEI: – Samlokalisering sparer pleiere og pasienter for mange slitsomme transporter, sier Marthe Langsåvold. Bort en gang og inn ei dør Edit Kvarmesbakk triller bort til heisen. Hun er på vei til sin faste treningsøkt i kjelleretasjen sammen med hjelpepleier Anne Marie Wallberg. Vel framme får hun hjelp til å komme seg fra rullestolen og over til treningsapparatet motomed. Her trener hun styrke og bevegelighet i armer og bein under veiledning av fysioterapeut Kolbjørn Ringen to ganger i uka. Praktisk med små avstander For ti år siden ble sykehjemmet flyttet fra utkanten til sentrum av Meråker kommune. – Den gang lå sykehjemmet oppi høgda med fin utsikt, så mange var skeptiske til flyttinga, forteller avdelingsleder Marthe Langsåvold. Nå tror hun alle trives godt her nede i bygda. Avdelingslederen på sykehjemmet er selv fornøyd med beliggenheten til det som nå har skiftet navn til Meråker helsetun. Helsetunet omfatter sykehjem, aldersheim, trygdeboliger, hjemmetjeneste, dagsenter og kafé. Det er gangavstand til omsorgsboliger for eldre og for personer med funksjonshemning. Hele helsetunet er samlokalisert med ulike servicetilbud som rådhuset, Nav-kontor, likningskontor og familiesenter med blant annet helsestasjon, barnevern og psykiatritjeneste. – Beliggenheten er kjempefin, mener Langsåvold. Fordelen med nærhet til kommuneadministrasjonen er kanskje størst for personalet. De behøver ikke lenger å gå ut og sette seg i bilen for å levere en søknad eller innhente en underskrift. De spaserer bare bortover gangen og inn ei dør. 30 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL