MERÅKER HELSETUN Helsetunet består av sykehjem, aldersheim, trygdeboliger, omsorgsboliger, base for hjemmetjenestene, dagsenter og kafé. Sykehjemmet har avdelinger med til sammen 40 rom, fordelt på langtidsavdeling med 12 senger, korttids-/rehabiliteringsavdeling med 14 senger og avdeling for aldersdemente med 14 senger. Aldersheimen er en separat bygning med 20 plasser for mennesker som trenger heldøgns pleie. 12 trygdeboliger er tilknyttet aldersheimen. Utenfor selve helsetunet ligger omsorgsboligene. Her er seks leiligheter beregnet på eldre mennesker, og like mange bygd for personer med funksjonshemning. Beboerne her kan få heldøgns pleie ved behov. Helsetunet er samlokalisert med rådhuset og familiesenteret samt ulike tjenestetilbud som frisør og fysioterapiavdeling. Kort vei til luksus For pasienter og beboere er nok nærheten til fysioterapeuter, frisør og tannpleier viktigere. – Pleierne vasker og ruller håret til daglig, men det er godt med et frisørbesøk også, mener Marthe Langsåvold, som syns det er fint med kort vei til litt luksus. Ikke bare er det økonomisk lønnsomt at pleierne lett kan følge pasienter og beboere til trening og andre tilbud. Pasientene slipper også den belastningen en transport kan være. Rullestolbrukere behøver ikke å komme seg ut og inn av biler. For pasienter med demens er det også lettere å orientere seg når de ikke reiser langt. – Både pleier og pasient sparer en formiddag på nærheten til alle tilbudene, sier Langsåvold. Legesenteret er 20 meter unna helsetunet. Tannlegekontoret ligger en liten spasertur unna. TRENER OFTE: – Jeg tar 70 omdreininger for å styrke armer og bein, opplyser Edit Kvarmesbakk. Kolbjørn Ringen legger opp treninga, mens Anne Marie Wallberg er blant dem som følger pasientene til og fra fysioterapeuten. Kafé og dagsenter Kafeen og dagsenteret knytter sammen aldersheimen og sykehjemmet. Dagsenteret har to aktivitører, og er åpent for pasienter og andre brukere fire dager i uka. – Det er lett å komme inn både fra sykehjemsavdelingene, aldersheimen og for folk utenfra, og antall besøkende stiger jevnt, sier Marthe Langsåvold. Torgkafeen ligger som et hjerte i den kommunale bygningsmassen. Kafeen på helsetunet er samlingspunkt for ansatte og pasienter fem dager i uka.    > Fagbladet 2/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonHEL