Kort vei til tjenestene Gode råd Norsk Form er en stiftelse som ble etablert i 1993 og som hovedsaklig finansieres over statsbudsjettet. Stiftelsen har sammen med et nettverk av 13 kommuner utarbeidet sju råd for planlegging tilpasset eldre innbyggere. 1. Tenk samarbeid på tvers av sektorer. 2. Velg sentral beliggenhet. 3. La omsorgssentrert bli et lokalt møtested. 4. Planlegg for alle på samme tid. 5. Skap omgivelser som stimulerer til aktive eldre. 6. Skap trivsel og arbeidsglede blant de ansatte. 7. Bruk ny teknologi. Les mer: www.norskform.no/temaer/ byutvikling/helse- og-omgivelser/ EN LITEN TUR: – Vi har kort vei fra avdeling til kafé, dagsenter og andre tilbud, sier Anne Marie Wallberg. Hun er på vei fra kafeen til dagsenteret sammen med Edit Kvarmesbakk. Uansett om de velger å trille tvers over utearealet eller gjennom korridoren, er avstanden under 100 meter. – Ansatte i administrasjonen og på familiesenteret spiser lunsj der, og bygdefolket bruker den som sin kafé. Dessuten er det mange besøkende og frivillige som tar med pasienter inn på både Torgkafeen og dagsenteret, forteller Marthe Langsåvold. Hun berømmer alle pensjonistene som stikker innom sykehjemsavdelingene og inviterer en venn eller en bekjent blant pasientene med før de slår seg ned på kafeen. Utvidelse og omstilling Avdelingsleder Marthe Langsåvold understreker at lokalisering og bygninger ikke er nok for at pasientene skal trives. Vel så viktig er det at pleierne er godt kvalifisert. Sektor helse, pleie og omsorg har ifølge avdelingslederen vært gjennom mange omstillinger de siste årene. Blant annet er kapasiteten utvidet med til sammen åtte rom. – Men vi har dyktige fagfolk som har taklet det bra, legger hun til. Hun berømmer pleierne som er ivrige etter å ta videreutdanning, og er glad for at mange har økt kompetansen blant annet på demens- og kreftomsorg. Sykehjemmet har også ansatte med videreutdanning i psykiatri og terminal pleie. Siden i fjor har alle ansatte fått tilbud om Demensomsorgens ABC, og det er for tida åtte sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter fra syke- hjemmet, hjemmetjenesten og aldersheimen som tar denne videreutdanningen. – En fordel er høyere kompetanse. Men like viktig er det kanskje at det tverrfaglige samarbeidet blir styrket når folk fra de ulike avdelingene tar samme kurs, sier Langsåvold. Anne Marie Wallberg har for eksempel videreutdanning i geriatri, men sier hun i stor grad flyter på erfaring. – Vi har mange diskusjoner oss imellom. Alle har noe å tilføre, så det gjelder å være ydmyk uansett yrkestilhørighet, mener hun. Stura i to dager Edit Kvarmesbakk sliter ikke mer med motopeden enn at hun tar ordet for å bekrefte at pleierne kan sine ting. – Jeg stura i to dager da jeg flytta inn her. Siden har jeg hatt det godt. Det er først og fremst kontakten med pleierne som gjør at jeg trives så godt her, sier hun. Etter et langt og aktivt liv – Edit Kvarmesbakk har blant annet sittet i styret i saniteten i 28 år – er hun nå avhengig av rullestol. – Når det først skal være så ille, er det godt å bevare hodet, mener 85-åringen, som følger med på tv-debatter og sportssendinger med stor glede. Utforming og kvalitet Norsk Form er blant annet opptatt av forholdet mellom fysiske omgivelser og helse. De mener arkitektur og design har betydning for livskvalitet. I 2005 tok Norsk Form initiativ til å danne et nettverk av kommuner som var interessert i å samarbeide for å utvikle gode bo- og omsorgstilbud for sine eldre innbyggere. Meråker kommune var ikke med i nettverket, men framheves i en samling med gode løsninger utgitt av Norsk Form fordi helsetunet har en sentral beliggenhet og fungerer som et lokalt møtested. 32 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL