Påmelding innen 12. mars Kurs UTDANNINGSTILBUD FAGSKOLE Demensomsorg og alderspsykiatri • For helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/hjelpepleiere • Fleksibel og nettbasert • Praksis på egen arbeidsplass • Deltidsutdanning over 2 år • Godkjent av NOKUT Opptak fra 1. mars. Fortløpende opptak fram til 1. mai. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger på telefon 33 34 19 50 Folkeuniversitetets Helsefagskole Økt kompetanse, mer innflytelse og nye utfordringer! Prøv et av våre fagskoletilbud innen: • Eldreomsorg • Rehabilitering • Kreftomsorg og lindrende pleie • Psykisk helsearbeid • Barsel og barnepleie Deltid over to år. Oppstart: august/september i Lillestrøm Opptaket er allerede i gang. Se våre nettsider for detaljer om tilbud, oppstart og tilskuddsbaserte utdanninger Tlf. 03838    folkeuniversitetet.no Velkommen til KreativOmsorg ’11 omtanke solidaritet 7.–8. april 2011 samhold på Rica Ishavshotel Tromsø Tenk alternativt, tenk kreativt. La deg inspirere – og ta med deg de gode ideene tilbake til din arbeidsplass. Påmelding sendes: Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, Pb. 7003 St. Olavs plass , 0130 Oslo eller elektronisk, se www.kreativomsorg.no Videreutdanning innen helse- og sosialfag Fagskolen i Oslo tilbyr 2-årig videreutdanning på deltid innen: • Eldreomsorg • Psykisk helsearbeid • Veiledning • Helseadministrasjon (for Helsesekretærer) Inntakskrav er autorisasjon eller 5 års relevant yrkeserfaring. Det er ingen studieavgift. Søknadsfrist 1. mai. www.fagskolen.no Trondheimsveien 48 0560 Oslo Tlf: 23 46 41 00 38 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL