Seksjonsleder HOLDER I TRÅDENE: – Jeg gleder meg til å møte mange flotte yrkesutøverne fra hele landet, sier Marte Saugestad. Hele Norges helsefagarbeider kåres i november En av utallige gode yrkesutøvere skal kåres til Hele Norges helsefagarbeider. Marte Saugestad skal motivere og informere slik at flest mulig engasjerer seg i kampanjen. Hele Norges helsefagarbeider skal kåres 25. november, dagen før den europeiske dagen for helsefagarbeidere. Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) kjører en kampanje fra tidlig vår og ut 2011 for å skape økt yrkesstolthet og bedre rekrutteringen til yrket. Kampanjen består av jakten på og kåringen av Hele Norges helsefagarbeider. Vinneren blir en hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider som representerer yrkesgruppa på en særdeles god måte. Skal motivere Marte Saugestad er engasjert for å informere og motivere alle dem som vil bidra i kampanjen. Hun håper mange medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer vil engasjere seg. – Jo flere som melder inn kandidater, jo mer blest klarer vi å skape om kampanjen, yrket og yrkesutøverne, sier prosjektlederen. Fra hele landet Fram mot sommeren skal fylkene kåre sine kandidater. En av oppgavene for Marte Saugestad blir å gjøre informasjonen lett tilgjengelig både for interesserte og engasjerte medlemmer og for lokale og regionale medier. Nettsida www.helenorgeshelsefagarbeider.no er allerede oppretta. Her vil det komme mye nyttig informasjon. – Til sommeren, når vi har en masse kandidater, tror jeg aviser over hele landet vil finne mye engasjerende stoff her, sier Saugestad. Alle på video Marte Saugestad kommer til å bruke høsten til å lage videoportretter av kandidatene fra alle fylkene. Portrettene blir lagt ut på nettsida før juryen kårer en vinner. – Brukere av sida vil også få mulighet til å gi sin stemme før juryen tar en endelig avgjørelse, sier Saugestad. Les mer: www.helenorgeshelsefagarbeider.no Ta kontakt: marte.saugestad@fagforbundet.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Erfaring og utdanning Ved Høgskolen i Telemark (HiT) har de studieplasser til bachelor vernepleie deltid for ansatte uten generell studiekompetanse. Det neste opptaket for dette studiet er høsten 2011. Det var i samarbeid med Skien og Porsgrunn kommuner at HiT åpna opp for at ansatte som jobber med mennesker med funksjonshemning, og som mangler formell kompetanse til vernepleierutdanning, kunne søke om opptak til vernepleiestudiet. De som søkte, måtte også dokumentere kunnskaper i norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. Resultatene viser at det er fullt mulig å skaffe seg studiekompetanse gjennom arbeidserfaring. Dette viser at det finnes flere måter å tilegne seg kompetanse på. Erfaring kan være vel så bra som formell utdanning. Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for Livslang læring øker livskvaliteten for enkelt- mennesket, og sikrer behovet for kvalifisert arbeidskraft i takt med endringene i samfunnet. yrkesaktive medlemmer. Det er satt av 18,5 millioner kroner til dette formålet i budsjettet for 2011. Livslang læring øker livskvaliteten for enkeltmennesket, og sikrer behovet for kvalifisert arbeidskraft i takt med endringene i samfunnet. Alle mennesker må gis mulighet til læring og utvikling gjennom hele livet. Det er nødvendig med et helhetlig system for finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon, samt dokumentasjon og verdsetting av etter- og videreutdanningstilbud. KJELLFRID T. BLAKSTAD Det er dessverre fortsatt slik at en formell utdanning som er gjennomført på en høgskole eller et universitet, ofte verdsettes langt høyere enn den arbeidserfaringa som mange har skaffet seg gjennom å delta i arbeidslivet. Modellen for bachelorutdanning innen vernepleie på deltid for ansatte uten generell studiekompetanse kan og bør overføres til andre utdanninger også, som for eksempel sykepleierutdanninga. 42 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL