KANONVAKT: Snøkanonene har murret dag og natt i to måneder. I alt 110.000 kubikkmeter kunstsnø produseres til VM. LASS PÅ LASS: Thomas Jensen har stålkontroll på tilhengertippen. BRATT JOBB: Hellingsvinkelen i unnarennet er 35 grader, og hittil i år har vaieren som holder preppemaskinen røket to ganger. – Da er det bare å gi full gass, sier Stian Pedersen. Fagbladet 2/2011 > 47 fbaargang2011 fbseksjonHEL