Sentrale kurs i Fagforbundet omtanke solidaritet samhold Ansatterepresentanter i styret for Interkommunale selskap (IKS) Foretak og AS - også private. Tema: Selskapets organisering, styret og styrerepresentasjon, ansatterepresentanter og valg, styremøte, ansvar, rolle og oppgaver, habilitet, taushetsplikt, Fagforbundets politikk, budsjett, økonomi, målstyring, påvirkning, alliansebygging, adm. og politisk behandling, investering og driftsbudsjett, årsregnskap. Hvem kan søke: Ansatterepresentanter i styrer for interkommunale selskaper, foretak og AS. Alle tariffområder. Andre tillitsvalgte i fagforeningen. Tid: 23.– 24. mai 2011 Kurssted: Keysersgt 15. Søknadsfrist: 29. mars 2011 Fagforbundets representanter i lokale AOF-styrer Tema: Ansvar, rolle, regnskap, budsjett, samarbeid og erfaringsutveksling. Søknad sendes på eget søknadsskjema til organisasjonsenheten@fagforbundet.no. Søknadsskjema ligger på tillitsvalgtnettet. Fagforbundet dekker kostnadene for kursdeltakerne. Tid: 3.– 4. mai 2011. Kurssted: Keysersgt. 15 Hvem kan søke: Nyvalgte representanter i AOF-styrene lokalt. Søknadsfrist: 8. april 2011 for Supertanker fbaargang2011 fbseksjonHEL