Hjernetrim LETT    MIDDELS Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. Løsninger sudoku på neste side. 2 9 8 8 3 1 6 3 7 4 6 2 5 3 8 5 2 9 1 4 3 8 6 2 1 5 5 6 4 3 1 8 9 5 6 4 7 2 6 3 5 4 7 3 5 6 9 4 2 7 8 3 6 2 4 1 7 8 9 8 1 4 ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 ? Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz 1. 2. 3. Hva kalles sangene som sjøfolk på seilskuter sang for å holde takten i arbeidet? Hvem ga ut albumet The times They Are A-Changin i 1964  et album med sanger mot rasisme og fattigdom? 3. Lillebjørn Nilsen har skrevet en moderne rallarviseª. Hva heter den? ˇ€‹ Hvem er organisert hvor? 1. Kan du nevne tre av fire forbund som organiserer bussjåfører? 2. Hvilke to forbund organiserer de ansatte på Flytoget? Hvilket LO-forbund organiserer frisører? 241 393 ˇ€‹ Avtaler og tariff 1. Hva blir ofte kalt arbeidslivets grunnlov? 2. For hvor mange år gjelder hovedavtalene? 3. Hvor lang er vanligvis en tariffperiode i Norge? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ˇ€‹ Kjente personer  oppnavn 1. Hvilken tillitsvalgt og politiker ble kalt Leppa fra Grorud? 2. Hvem ble kalt den siste proletar? 3. Hvilken norsk statsminister hadde oppnavnet Gubben? ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn 3 poeng: Han ble født i 1926. Begynte sin politiske karriere i AUF, der han blant annet var redaktør av Fritt Slag. Var sentral i det såkalte påskeopprøret, hvor utbrytere fra Ap vedtok en resolusjon mot USAs atompolitikk. 2 poeng: Redaktør av ukeavisen Orientering, som særlig opponerte mot den norske Nato-politikken. 1 poeng: Sammen med andre ekskluderte medlemmer fra Ap var han i 1961 med på å danne Sosialistisk Folkeparti (SF), og samme år ble han valgt inn på Stortinget. Han var parlamentarisk leder for SV fra 1973 til 1977. ˇ€‹ Arbeidersanger Fagbladet 2/2011 > 63 Svar: ˇ€‹ Kjente personer  oppnavn 1.Torbjørn Berntsen 2. Yngve Hågensen 3. Johan Nygaardsvold ˇ€‹ Kjente personer  politikk og samfunn Finn Gustavsen ˇ€‹ Arbeidersanger 1. Sjanti (engelsk shanty) 2. Bob Dylan 3. Ola Tveiten ˇ€‹ Hvem er organisert hvor? 1. LO-forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagfor- bundet, og Yrkestrafikkfor- bundet i YS 2. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund 3. Fagforbundet ˇ€‹ Avtaler og tariff 1. Hovedavtalen 2. Fire år 3. Vanligvis inngås toårige tariff- avtaler med mulighet til å forhandle om lønnsregulering midtveis i perioden. M K E Ø T R E J I M L fbaargang2011 fbseksjonHEL