Kirke, kultur og oppvekst Innhold 8    TEMA: Vold mot kvinner 14    Sykler til giret fryser 16    – Vi må våge å se alt 18    – Hør på barna 20    PORTRETTET: Vital vakthund 26    Fikk fast jobb og erstatning 27–38    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 39    Klar for ny runde i retten 40    FOTOREPORTASJEN: VM på ski 46    Tyske kommuner tar tjenestene tilbake 55    – Bruk medlemsportalen FASTE SPALTER 4 Nytt 4    Jans hjørne 24    Bare spør 28 Aktuelt 36    FOKUS: Privatisering – et politisk veivalg 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 56 Oss 58 Kryssord 59    Sudoku og Quiz 61    Tilbakeblikk og Petit 62    ETTER JOBB: Full fart mot Birken 64    EN AV OSS: Sumobryter på jobb Potensielle medlemmer 28 Private barnehager har et vervepotensial på 33.000 medlemmer. Alle fylkene får dekket frikjøp i tre måneder for å danne en innsatsgruppe i hvert fylke. 20 Med rett til å avsløre Etter at Jørgen Kosmo (63) overtok som riksrevisor i 2005, har avsløringene kommet som perler på en snor. Den tidligere stortingspresidenten og statsråden har filleristet mange gamle kolleger i en rekke offentlige institusjoner. 30 Må kjenne eleven Hva skal til for at leksehjelpen skal fungere? På Harestua skole har de lært at leksehjelperen må kjenne eleven for å kunne gi god hjelp. 8 Krisesentre i endring Selvstendig økonomi gjør at stadig færre norskfødte kvinner trenger krisesenterets hjelp. Men sentrene har like mange beboere i dag som for 25 år siden. Les hvorfor på s 8 –12. Tilbud for alle 32 Ringsaker bibliotek har mange planer med flere utradisjonelle aktører. Hovedsatsingen er barn og ungdom, men det voksne publikummet får også sitt. Sykkelby mot alle odds 14 Kongsberg har bakker, snø og kronglete gater. Like fullt så har de blitt landets nest beste sykkelby. Her sykles det året rundt. Ikke fordi vi må 36 Når offentlige tjenester konkurranseutsettes, er det et politisk veivalg. Det fins andre alternativer, skriver fokusforfatterne Fanny Voldnes og Svenn Arne Lie. 2 > Fagbladet 2/2011 Foto: Erik M. Sundt ISSN 0809-926X Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Pål Andreassen Foto: Anita Arntzen fbaargang2011 fbseksjonKIR