Filmkompetansen er viktig å ta vare på hvis vi skal følge vår tradisjon med et bredt spekter av filmer.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Verveinnsats Private barnehager har mange uorganiserte arbeidstakere. Dette ønsker Fagforbundet å endre på, og er nå i gang med en landsomfattende vervekampanje. Side 28 ˇ€‹ Litt hver dag På Harestua skole deler de opp leksehjelpen i fire økter på en time hver. Da får også de yngste utbytte av tilbudet. Side 30 ˇ€‹ Når privatisering blir valgt Private overtar offentlige velferdsoppgaver. Private aktører beriker seg på offentlige penger, ofte på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, skriver fokusforfatterne Fanny Voldnes og Svenn Arne Lie. Side 36 Samarbeider med mange Biblioteket i Ringsaker gjemmer seg ikke vekk. De søker stadig nye samarbeidspartnere. Mange er utradisjonelle. Side 32 Fagbladet 2/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKIR