Kirke, kultur og oppvekst ABM har nye nettsider Fra 2011 blir ABM-utviklings kompetanse og oppgaver innen arkiv-, museums- og det digitale feltet overført til Kulturrådet. Rådets rolle og ansvar i forhold til de nye oppgavene vil bli klargjort i Kulturdepartementets tildelingsbrev for 2011. Norsk kulturråd har fått nye, midlertidige nettsider. Sidene skal fungere som en åpningsportal for hele virksomheten og inneholder oppdatert informasjon om den samlede aktiviteten. Les mer på norskkulturrad.no IVR Uviss pianoframtid Det er underskudd på pianostemmere i Norge. Nå vil flere musikkinstitusjoner gå sammen om å redde yrket. Pianoer går en uviss toneframtid i møte etter at den eneste pianostemmerutdanningen i Norden ble lagt ned i fjor. I dag er det 70 registrerte pianostemmere i Norge, men mange av disse nærmer seg pensjonsalder, og rekrutteringen til yrket er lav. Grieg-akademiet vurderer å ta opp lærlinger i pianostemmerfaget. Universitetet i Stavanger vurderer også å opprette hospitantordninger og praksisplasser for pianostemmere.    IVR Fagforbundet ønsker flere medlemmer i private barnehager. 46 ververe har vært samlet for motivasjon. På samlingen i Oslo lærte de blant annet om kommunikasjon og tariffavtaler. De fikk informasjon om politiske saker og om yrkesfaglige kurs. Grugleder seg Men – de skal ikke bare sitte passivt og lære. Øvelse gjør mester, og praktisk trening må til. Deltakerne ble delt inn i grupper og trente på å verve hverandre. Tilbakemeldingene på innsatsen var av det positive slaget for at alle skulle bli trygge på rollen sin. – Akkurat dette går jeg til med skrekkblandet fryd, sier Ingvild Aasen fra Møre og Romsdal. Hun var sammen med Carita Naas Langnes og Astrid Rønning fra samme fylke. De grugledet seg til dette punktet i programmet, men gledet seg veldig til motivasjonstimen med Karin Fevaag Larsen, kjent for å skape begeistring med sine foredrag. Lærer av hverandre De tre fra Møre og Romsdal har hatt flere møter for å forberede VERVEKLARE: 46 medlemmer er nå skolert til å verve medlemmer i private barnehager. vervekampanjen i private barnehager. – Nå ser vi fram til å treffe de andre og høre hvordan de tenker, sier Aasen. De tre ververne skal reise rundt til de 145 private barnehagene i fylket. De har satt i gang en systematisk planlegging og sendt brev til barnehagene i forkant. – Vi vet hvor vi er velkomne og ikke, forteller Rønning. De starter med de største barnehagene og barnehager som ikke har hatt besøk av de lokale foreningene på en stund. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Betydningsfulle byområder være tilgjengelig for alle som interesserer seg for byhistorie. De håper at mange aktører innen byutvikling vil ha glede av registeret. Riksantikvaren håper å bidra til at kulturminnene i enda større grad får bli et premiss når byer skal vokse videre. Områder i 75 norske byer er med i registeret, som skildrer norsk byhistorie i opptil 1200 år. Arbeidet med registeret har pågått siden mai 2004. Databasen ble tilgjengelig via passord for kommunale og fylkeskommunale planleggere i 2009. Nå er den tilgjengelig for alle som ønsker, via nettadressen www.ra.no/nb.    IVR Riksantikvarens register over 230 byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse er gjort offentlig. Nå kan du selv gå inn og se om området du bor i er av nasjonal betydning. Registeret betyr ikke at alle områdene skal fredes, men Riks- antikvaren ønsker å si tydelig fra om at her må man ta særlige hensyn i byutviklingen. Kunnskap om egen by er viktig for å kunne delta i lokal debatt om utviklingen på eget hjemsted. Derfor ønsker Riksantikvaren at informasjonen skal 28 > Fagbladet 2/2011 for ververe fbaargang2011 fbseksjonKIR