Flytter kirka til folket TIL FOLKET: Kirkeverge Bernhard Iversen blir med når gudstjenesten flyttes ut av Nesseby kirke og til det lokale aldershjemmet. Det er nesten tomt på søndagsgudstjenestene i Nesseby kirke. Nå vil Guds ord bli forkynt på det lokale aldershjemmet. – Når ikke folk kommer til oss, må vi ut til folket, sier kirkeverge Bernhard Iversen til avisen Finnmarken. I vintermånedene er det tradisjonelt sett lav oppslutning i kirken. Det er alt fra to til åtte oppmøtte. I dåp kan det være mellom 20 og 30 personer, og benkene fylles opp både når det er konfirmasjon og på julaften. Den lave oppslutningen har tvunget fram kreative løsninger, Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres 21.–25. september i år og har trass som tema. Temaet skal signalisere en form for motvilje, motstand, eller gjenstridighet. Festivalen ønsker å slå et slag for litteraturen som blir skrevet på tross av rådende oppfatninger og maktstrukturer. Mange forfattere og kunstnere opplever daglig undertrykking og skriver Finnmarken. Derfor er det bestemt å flytte gudstjenesten til aldershjemmet i Nesseby, som en prøveordning. Der er det allerede folk, og da kan de regne med at det er mellom 15 og 20 personer som deltar. – Dette er noe vi gjør i et forsøk på å få flere folk på gudstjenestene. Vi må tenke nytt, sier Iversen. Kirketjener, tolk og organist følger med presten til aldershjemmet. Siden 2000-tallet har det vært stabil nedgang i antall frammøtte. Mange av de trofaste kirke- krenkelser av ytringsfriheten. For dem blir trass ofte en eksistensiell og kunstnerisk overlevelsesstrategi. Kapittel hadde rundt 10.000 besøkende i fjor. Dette er en årlig festival som arrangeres av Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Kapittel er Norges nest største litteraturfestival, og holder et sterkt fokus på internasjonal litteratur og samfunnsspørsmål, særlig ytringsfrihet og kampen for det frie ord. Festivalen har som mål å bringe nye litterære stemmer til sitt publikum, og å være en arena for et bredt og spennende nasjonalt og internasjonalt felt av skjønn- og faglitteratur.    IVR gjengerne faller bort, og flere havner på aldershjemmet. Prost Lars Henrik Haugan i Indre Finnmark prosti forteller at de også tenker litt økonomi, men at dette er en prøveordning for å få opp besøkstallene på gudstjenestene.    IVR MARKERING: Fakkeltoget 26. januar samlet 5000 deltakere for å minnes Benjamin Hermansen. Minnes Benjamin ti år etter I januar var det ti år siden det rasistiske drapet på Benjamin Hermansen fant sted. I hele januar arrangerte Holmlia bibliotek en utstilling for å forebygge rasistiske holdninger blant ungdom. Utstillingen holdes på bakgrunn av alt arbeidet biblioteket har gjort for å fremme antirasistiske holdninger etter drapet på Holmlia-gutten. For ti år siden mottok biblioteket en gave fra antirasistisk senter på 20 000 kroner. Det var begynnelsen på ARI, bibliotekets spesielle antirasistiske informasjonssamling. Biblioteket har en samling på 500 titler på 12 forskjellige språk med bøker og tegneserier for å opplyse spesielt barn og ungdom om rasisme.    IVR Fredningsgjennomgang over hele landet Troms har som første fylke i landet gått gjennom alle sine eldre fredninger. Gjennomgangen er et landsdekkende prosjekt som ble startet av Riksantikvaren i 2006. Fram til 2012 skal hvert fylke ha gjennomgått alle frednings- vedtak som ble foretatt i perioden 1923–1979 og ha presisert omfanget av, formålet med og innholdet i fredningen. På landsbasis omfatter prosjektet 1900 bygninger fordelt på 917 anlegg.    IVR Fagbladet 2/2011 > 29 TRASS ii Stavanger Foto: Monica Schanche    Foto: Finnmarken fbaargang2011 fbseksjonKIR