BRA FOR ALLE: Mette Westgaard og Sidsel Ødegård setter pris på samarbeidet. Alt for publikum – Serviceveien blir til mens vi går. Oppgaven vår er å møte folk og være et lyspunkt. Bibliotekets avdeling Moelv har felles skranke med servicesenteret og Nav. Det hele begynte med at biblioteksjef Mette Westgaard så at biblioteklokalet i Moelv var modent for renovering. Det var også ønske fra rådmannsavdelingen om et servicekontor i første etasje. – Nå hadde vi mulighet til å få til noe. Samarbeidet med servicesenteret kom fort på plass. Vi så også behovet for å få med Nav i dette samarbeidet. Møteplass Publikum har fått utvidede åpningstider, og de ansatte har muligheter for å dekke opp for hverandre ved sykdom. Her henger det ikke lenger en lapp på døra med «stengt på grunn av sykdom». Resultatet er bedre tjenester for innbyggerne. Flere kommunale tjenester er samlet på et sted. Lokalene er lyse og trivelige og tilbudet bredere. – Vi har fått til en viktig møteplass for innbyggerne i Moelv, mener Westgaard. Mer liv og røre – Jeg har fått et større kollegialt miljø. Jeg skjønner litt mer av biblioteksektoren, men jeg tar ikke på meg å anbefale bøker, sier kundebehandler Sidsel Ødegård. – Nå kan publikum låne bøker og søke bostøtte samtidig. Vi samarbeider fint, og jobber mot mange av de samme brukerne og kan skape gode tjenester. FOR ALLE: Itiana Guteta (t.v.) og Tana Lata fra Etiopia er trofaste brukere, og denne dagen låner de en bildebok for voksne som heter «Fra t-bane til lenestol». Elisabeth Frankmoen, avdelingsleder i Moelv, finner fram bøker fra serien Bok til alle. sitter to jenter og arbeider med en skoleoppgave. En gutt sitter bøyd over tastaturet på en pc, mens to andre spiller interaktiv bowling i spillrommet. – Vi er en møteplass. Her er det ikke bare bøker. Vi må jobbe mot skoler for å få tak i de barna som ikke blir tatt med hit, forteller Westgaard. 21. mars går Litteraturuken av stabelen for femte år på rad. Prosjektet er et samarbeid mellom skolene og biblioteket, og i fjor nådde de ut til 1800 elever. Ti skoler har forankret litteraturprosjektet i planverket sitt. Penger får de gjennom den kulturelle skolesekken. Elvene får møte forfattere, kunstnere og illustratører. Alle er folk som jobber med ord. Tegner og filmer I løpet av Litteraturuken bruker elevene litteratur på mange ulike måter. En novelle illustreres med en tegning som det jobbes med hele uken. Pirkete arbeid, men fornøyde barn. Noen elever velger å jobbe med en tekst. En gruppe lager en bok sammen med en forfatter. Andre velger tegneserieverksted og lager tre ruter over to dager. De bevisstgjøres på hvorfor de tegner som de gjør og hva som kan gjøres annerledes. Atter andre igjen lager film av en bok. – Det er krevende, men det gir gode resultater. Vi begynte med vanlige forfatterbesøk, men elevene syntes det var litt kjedelig. Da måtte vi tenke nytt. Gjennom den Kulturelle skolesekken øynet vi en sjanse til å få midler. Nå får vi en fast pott, og skolene har satt Litteraturuken opp i sitt rammeverk, sier biblioteksjefen. Jobber med skolene Ringsaker har også ansatt en egen skolebibliotekveileder på heltid. Hun er stasjonert på filialen i Moelv og veileder og utvikler skolebibliotek i samarbeid med barnebibliotekaren. – Jeg har jobbet med formidling, rydding, kassering og løst dataproblemer ved flere skolebibliotek, sier Linda Brandal. Et spesielt samarbeid er innledet med en kommune i Skottland om å forbedre lese- og skriveopplæring gjennom nærmere samarbeid mellom skole og bibliotek, et såkalt Comenius Regio-prosjekt. – Vi leverer tjenester, og vi vil at folk skal komme tilbake. Det er viktig å fange opp det som skjer. Biblioteket er gode til å se folk. Det skal vi fortsette med, sier biblioteksjefen. 34 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR