> 35 Undertegnet Manifest mot mobbing Jan Davidsen signerte på vegne av Fagforbundet et nytt Manifest mot mobbing på Møllergata skole i Oslo torsdag 27. januar. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Da statsminister Jens Stoltenberg åpnet seremonien, viste han til at forskerne anslår at rundt fem prosent av alle barn opplever å bli mobbet. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa at det ikke fins et eneste eksempel på at noen har vunnet fram i rettssystemet når de har klaget på mobbing ved en skole. – Det er for dårlig. Jeg tror det handler om for dårlig rettsvern for barn, sa Halvorsen, som varslet at departementet nå skal utrede om det bør innføres et eget eleveller barneombud slik at de som utsettes for mobbing eller av andre grunner trenger hjelp, raskt skal kunne nå fram. FØLGER MED: Elever på Møllergata skole lytter til politikernes løfter om å bekjempe mobbing. SIGNERER: Jan Davidsen signerer Manifest mot mobbing under en seremoni på Møllergata skole i slutten av januar. Manifest mot mobbing Manifestet skal gjelde for fire år framover. Det første manifestet mot mobbing ble signert i 2002. Nye manifest ble undertegnet i 2005, 2006 og 2009. De åtte partene bak Manifest mot mobbing 2011– 2014 er Fagforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehager, KS, Norsk skolelederforbund regjeringen, Skolenes landsforbund, og Utdanningsforbundet. Håndbok for deg som arbeider i barnevernet 2011 Her er den nye håndboka for ansatte i barnevernet. Den har fagstoff for fosterforeldre og ansatte i kommunalt og privat barnevern. Håndboka er relevant for ansatte både i oppsøkende og forebyggende tjenester. I tillegg finnes informasjon om utdanning, etiske retningslinjer, organisering av barnevernet, lovverk samt Fagforbundets arbeid på barnevernet. Ta håndboka i bruk! Pakker på ti bøker koster 200 kroner – bestill i nettbutikken. www.fagforbundet.no/forsida/blimedlem /brosjyreogmateriell Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR