Seksjonsleder Vi kan! Barnehagedagen går av stabelen 15. mars. Alt materiellet er klart til å sendes ut. I år er det også en konkurranse om å fargelegge en plakat selv. Vinnerplakaten vil bli brukt som plakat neste år. Send oss gjerne bilder og en kort tekst fra aktiviteter denne dagen på e-post til tips@fagforbundet.no. Bildene blir publisert på www.fagbladet.no    IVR Best for barna Foreldrearbeidsutvalget for barnehager (FUB) ble opprettet for rundt et halvt år siden. Dette er et rådgivende organ og en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Dette samarbeidet skal bidra til at alle barn i barnehagen får et best mulig tilbud. – Fagforbundet har jobbet lenge med å få til et slikt utvalg, og FUB er absolutt en gruppe som Fagforbundet bør samarbeide med, mener Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Flere medlemmer Ved årsskiftet hadde Fagforbundet totalt 317.740 medlemmer. Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) økte mest i 2010. Per 3. januar hadde seksjonen 43.956 medlemmer, en økning på 2546 siste år.    IVR Invitasjon Norsk bibliotekforening (NBF) har invitert til foreningsmedlemskap. Fagforbundet har i mange år hatt et godt samarbeid med NBF og har etterspurt en slik ordning. Forbundet har i dag 891 medlemmer i biblioteksektoren. NBF har en lang historie for samarbeid IVR med fagorganisasjonene innenfor biblioteksektoren. Samarbeidet har både foregått direkte med det enkelte fagforbund om prosjekter og dels ved at NBF har tatt initiativ til felles tiltak for alle forbundene med medlemmer innenfor bibliotekområdet. IVR Flere skoleassistenter Antall assistentsårsverk i grunnskolen øker, blant annet innen leksehjelpsordningen. Over 50 prosent av elevene er med på ordningen    IVR Snurr film Tøffe Tøflus i Skomakergata var en god, gammeldags kinomaskinist. Han snurret film, tygde litt persille og fulgte med på visninga. Lurer på hvordan han hadde taklet å bli digitalisert? Hvis skomaker Jens Petrus Andersen hadde inngått en avtale med Hollywood om å spleise på nytt utstyr, ville kinoforholdene i Skomakergata fått en oppsving, og ville de fått med seg fru Enebær og andre folk på torget? Ja, tror jeg. Under Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), ble jeg slått av kinoens fortreffelighet som kulturinstitusjon. Kinoen er blant de best besøkte kulturtilbudene, og TIFF er i sannhet en folkets filmfestival: blottet for røde løpere, glitter og stas. Hit kommer folk fra hele landet for å se film, se film, se film. Det er jo litt fascinerende, når vi med moderne utstyr kan få god lyd og godt bilde hjemme i stua. Likevel velger vi å oppsøke store, mørke rom og sitte tettpakket med andre mennesker som knitrer og knasker. Filmkompetansen er viktig å ta vare på hvis vi skal følge vår tradisjon med et bredt spekter av filmer. I løpet av sommeren 2011 skal kinonorge ferdigdigitaliseres. Blant fordelene ved digitalkino, er at det er mye billigere å lage og sende film som datafil. De høye kostnadene ved produksjon av 35 mm filmkopier gjorde at de kom i begrenset opplag, og de største kinoene fikk dem først. Tida det tok for en liten kino å få en film, var i 2006 gjennomsnittlig 45 dager. Med digitale kopier kan alle kinoer, både store og små, i prinsippet få tilgang til de samme filmene på samme tid. Det betyr en demokratisering av innhold. Da det først ble kjent at Norge skulle bli verdens første, heldigitaliserte filmnasjon, lurte jeg litt på om vi får kinoansatte med blekksprutarmer som trykker på knapper, popper popcorn og tar imot billetter samtidig? Men ingen mister jobbene sine på grunn av omlegginga. Tida som spares inn på digitale visninger, brukes i andre deler av driften. Det er fremdeles folk ved kinoene som kan film. Og denne filmkompetansen er viktig å ta vare på hvis vi skal følge vår tradisjon med et bredt spekter av filmer. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR