Kryssord Løsningen på kryssord nr. 2 må være hos oss innen 10. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 2» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN PROTEST IKLE ODDBJØRN SAVN K LO VINNERE av kryssord nr. 11 DA RIM LETTVINT T I D    F O R    Å    M E AURA Y BH    KEPS NERELSRAVKYØR ER BODI L EPOKE VEI K U DR EG ESEL ED ROV SEER A J VESTIBYLE POSTNR./STED N UNNFLY Æ I TUSEN TSAR GEIR RAPPORT D ED HEMME ESE R ENE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: EdithHolm, 3189 Horten BritKvia, 4041Hafrsfjord Britt Watne, 4621 Kristiansand VANE TRASKE G RE JULE ALIDA KVELD ADRESSE NÅR MOTTOK DU BLADET? 58 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR