Sykkelbyen Kongsberg Sykler til giret fryser Det er 14 kuldegrader og én meter snø. Hjemmesykepleier Liv Kristin Håvimb sykler. Hun er på jobb i Kongsberg. KTekst: OLA TØMMERÅS Foto: PÅL ANDREASSEN ongsberg, den bakkete vinterbyen som er mest kjent for sine gruver og sikre snøforhold, er utnevnt til landets nest beste sykkelby. Kun paddeflate og langt mindre snørike Lillestrøm er bedre. På to år har Kongsberg klatret fra å være middelmådig tilrettelagt for syklister til en av landets aller beste sykkelbyer. For kaldt er veldig kaldt Utenfor en av hjemmesykepleiens baser triller Håvimb og teamleder Heidi-Lise Knudsen to kommunale sykler ut i bakgården. Samtlige av hjemmesykepleiens baser i Kongsberg har sykler. Det er ingen tvang å bruke dem, men de fleste gjør det. Noen sykler uansett vær. Håvimb og Knudsen er blant dem. Det skal godt gjøres at sykkelen byttes ut med mer komfortable framkomstmidler. – Vi sykler til det blir for kaldt. Det vil si når gir- og bremsewirer fryser fast. Da lar vi sykkelen stå, sier Knudsen og Håvimb. Mot alle odds Kåringen av de beste sykkelbyene skjedde på Den nasjonale Sykkelkonferansen i Bergen i fjor. Ikke overraskende var Lillestrøm nummer én. Mer overraskende var nummer to: Kongsberg. Kongsbergs ordfører Vidar Lande (Ap) bekrefter at utfordringene har vært mange for å gjøre sykkelby ut av Kongsberg. I samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen har de opprettet flere titalls kilometer med sykkelveier, en egen sykkelbru for togpendlere og sykkelfelt i det meste av sentrum. Flere planlagte prosjekter skal settes ut i livet. – Vi har lagt flere handlingsplaner. Målet er sykkelveier fra alle steder der folk bor og til sentrum, samt sykkelfelt i hele sentrum, sier Lande. Gode sykkelråd Ordførerens råd til andre kommuner er: – Skap entusiasme. De ansatte brenner for sine sykkelprosjekter. – Tør å gi sykkelen fortrinn, selv om det noen ganger går på bekostning av bilen. Når flere sykler, kommer alle raskere fram. – Sørg for skikkelig parkering i sentrum. Sykkel tar lite plass. – Skap engasjement i befolkningen. Hver gang Kongsberg åpner en ny strekning, er det folkefest. Stadig utvikling Når Fagbladet er på besøk, har det nettopp vært snøfall. Sykkelveiene sliter litt med å synes mellom brøytekantene. 14 > Fagbladet 2/2011 SYKKELBYNETTVERKET • Kongsberg er en av 71 kommuner i nettverket norske sykkelbyer. Nettverket ble startet i 2006 i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP). • Målet er å heve kompetansen for tilrettelegging, informere om nye virkemidler for tilrettelegging og formidle erfaringer mellom kommunene. Deltakende byer gis dessuten faglig oppfølging ved tilrettelegging for sykling. • I tillegg er sju fylkeskommuner og Statens vegvesen med i nettverket. Les mer om norske sykkelbyer på www.sykkelby.no. DE BESTE OG DÅRLIGSTE SYKKELBYENE Kåringen ble gjort i regi av Syklistenes landsforbund. Den er basert på intervju av mer enn 2000 syklister i 30 byer. Bergen har ambisjoner om å komme fra bunn til topp med en firedobling av sykkelreiser innen 2020. De ti beste: Lillestrøm, Kongsberg, Tønsberg, Kristiansand, Kolbotn, Sandnes, Sandefjord, Hamar, Arendal og Hønefoss. De ti dårligste: Ålesund, Fredrikstad, Bergen, Oslo, Haugesund, Moss, Sarpsborg, Tromsø, Bodø, Lillehammer og Molde. fbaargang2011 fbseksjonKON