Vi må kreve kjøreregler for elektronisk kommunikasjon og nettvett i hele organisasjonen.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Vasker for luselønn Innkjøpere i Oslo kommune bør følge bedre med på private leverandører etter avsløringer om renholdere som vasker skoler for en lønn langt under tariff. Side 28 ˇ€‹ For store fellesskap I Trondheim eiendom sitter 60 70 kolleger sammen i åpne kontorlandskap. For mange betyr det stadige avbrytelser i arbeidet og forstyrrende støy. Men det betyr også utveksling av nyttig kunnskap. Side 30 ˇ€‹ Når privatisering blir valgt Private overtar offentlige velferdsoppgaver. Private aktører beriker seg på offentlige penger, ofte på bekostning av ansattes lønns- og arbeidsvilkår, skriver fokusforfatterne Fanny Voldnes og Svenn Arne Lie. Side 36 Samarbeider med mange Biblioteket i Ringsaker gjemmer seg ikke vekk. De søker stadig nye samarbeidspartnere. Mange er utradisjonelle. Side 34 Fagbladet 2/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKON