Kontor og administrasjon Betydningsfulle byområder Riksantikvarens register over 230 byområder av nasjonal kulturhistorisk interesse er gjort offentlig. Nå kan du selv gå inn og se om området du bor i er av nasjonal betydning. Registeret betyr ikke at alle områdene skal fredes, men Riksantikvaren ønsker å si tydelig fra om at her må man ta særlige hensyn i byutviklingen. Kunnskap om egen by er viktig for å kunne delta i lokal debatt om utviklingen på eget hjemsted. Derfor ønsker Riksantikvaren at informasjonen skal være tilgjengelig for alle som interesserer seg for byhistorie. De håper at mange aktører innen byutvikling vil ha glede av registeret. Riksantikvaren håper å bidra til at kulturminnene i enda større grad får bli et premiss når byer skal vokse videre. Områder i 75 norske byer er med i registeret, som skildrer norsk byhistorie i opptil 1200 år. Databasen er tilgjengelig på www.ra.no/nb    IVR Årets klimakommune Tingvoll kommune er Møre og Romsdals beste kommune til å redusere klimautslipp. I hvert fall ifølge juryen i Klimakampen, en konkurranse i regi av Møre og Romsdal fylke. Klimakampen er en konkurranse mellom kommunene, regionene og bedrifter. Enkeltpersoner kan delta for å sanke klimapoeng til sin kommune, og bedrifter deltar ved å iverksette flest mulig tiltak for å redusere utslipp.    OT UTNYTTING: Byrådet og innkjøpere i Oslo kommune kjøper tjenester fra private renholdsselskap som ikke betaler de ansatte tarifflønn. Vasker for luselønn Renholdsselskaper som har oppdrag i det offentlige, betaler de ansatte langt under tarifflønn. Renholdere ved Helse- og sosialombudet i Oslo, Utlendingsnemnda, Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oslo kommune får for lite i lønn, avslører Dagbladet. LO-advokat Einar Stueland sier til avisen at lønna etter loven skal ligge på tariffbestemt minstelønn, 148,56 kroner i timen. Renholderne som vasker på Sogn videregående skole får kun 120 kroner timen. Det til tross for at NHO allerede i 2009 tipset Oslo kommune om at rengjøringsfirmaet Askeladden AS drev sosial dumping på. Sosial dumping Byråd Stian Berger Røsland så i likhet med revisjonsfirmaet Deloitte ikke noe galt. Hans svar til finanskomiteen var: «Askeladden A/S er en av de 23 leverandørene kommunen har samkjøpsavtale med og som Deloitte nylig har revidert. Deloitte har ikke funnet avvik av betydning hos Askeladden.» – Dagbladet dokumenterer, med lønnsslipper, at Askeladden den gang som i dag driver med sosial dumping på Sogn videregående skole, og betaler sine ansatte godt under tarifflønn, påpeker bystyre- politiker Ivar Johansen (SV) i sin blogg. Må rydde opp – I to år har ordfører og byrådet hatt mulighet til å rydde opp slik at renholdere i Oslo-skolen ikke tvinges til å leve med en årslønn på godt under 200.000 kroner når vi trekker fra de ukene skolene er stengt. Hvordan kan det ha seg at byrådet, selv ikke når de får konkrete tips, ikke er i stand til å rydde opp i grov underbetaling og kontraktsbrudd? spør Johansen, som også er sentralstyremedlem i kommunenes interesseorganisasjon KS. Tekst: MONICA SCHANCHE Taper millioner på omorganisering Ved å innføre bestillinger og små aksjeselskap etter modell fra det private næringsliv i kollektivtransporten, skulle Oslo kommune spare penger. I stedet er det blitt et pengesluk. En ny rapport fra konsulentfirmaet Rokade slår fast at kom- munen taper 55 millioner kroner årlig på omorganiseringen, avslører NRK.    OT 28 > Fagbladet 2/2011 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonKON