Avklarer datalagring før påske EUs Datalagringsdirektiv bør ikke innføres i norsk lov, mener Fagforbundet. Datalagringsdirektivet innebærer at all datatrafikk om hvem du ringer, hvorfra og når, og hvilke sider du besøker på nettet blir lagret fra et halvt år til to år. Tilhengerne mener det vil lette politiets arbeid med å bekjempe alvorlig kriminalitet. Motstanderne mener det er inngrep i personvernet, og mistenkeliggjøring av en hel befolkning. Ett års lagring Rett før jul gikk regjeringen inn for at datalagringsdirektivet inn- Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres 21.–25. september og har trass som tema. Temaet skal signalisere en form for motvilje, motstand, eller gjenstridighet. Festivalen ønsker å slå et slag for litteraturen som blir skrevet på tross av rådende oppfatninger og maktstrukturer. Mange forfattere og kunstnere lemmes i norsk lov, og at all datatrafikk lagres i 12 måneder. SV og Sp har tatt dissens. Arbeiderpartiet er derfor avhengig av støtte fra Høyre for å få flertall. Høyre har lenge sittet på gjerdet, men har gjort det klart at forslaget ikke vil få partiets støtte slik det nå foreligger. Tidligere leder i Datatilsynet, Georg Apenes (H), har truet med å melde seg ut dersom Høyre aksepterer regjeringens forslag. To dagers høring Transport- og kommunikasjonskomiteen har satt av to dager til en høring i februar. Komitéleder Knut Arild Hareide opplever daglig undertrykking og krenkelser av ytringsfriheten. For dem blir trass ofte en eksistensiell og kunstnerisk overlevelsesstrategi. Kapittel hadde rundt 10.000 besøkende i fjor. Dette er en årlig festival som arrangeres av Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Kapittel er Norges nest største litteraturfestival, og holder et sterkt fokus på internasjonal litteratur og samfunnsspørsmål, særlig ytringsfrihet. Festivalen har som mål å bringe nye litterære stemmer til sitt publikum, og å være en arena for et bredt og spennende nasjonalt og internasjonalt felt av skjønn- og faglitteratur. IVR STOPP! Fagforbundet og LO motsetter seg EUs datalagringsdirektiv. Leder Linn Hemmingsen i Fagforbundet Ungdom engasjerer seg også i styret i den tverrpolitiske organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet, DLD. legger opp til en bred høring der mange berørte parter vil komme til orde. Komiteen tar sikte på å avgi sin innstilling 7. april, slik at saken kan voteres over i Stortinget før påske. Høyres Ingjerd Schau blir saksordfører for saken. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE MARKERING: Fakkeltoget 26. januar samlet 5000 deltakere for å minnes Benjamin Hermansen. Minnes Benjamin ti år etter I januar var det ti år siden det rasistiske drapet på Benjamin Hermansen. I hele januar arrangerte Holmlia bibliotek en utstilling for å forebygge rasistiske holdninger blant ungdom. Utstillingen holdes på bakgrunn av alt arbeidet biblioteket har gjort for å fremme antirasistiske holdninger etter drapet på Holmlia-gutten. For ti år siden mottok biblioteket en gave fra antirasistisk senter på 20.000 kroner. Det var begynnelsen på ARI, bibliotekets spesielle antirasistiske informasjonssamling. Biblioteket har en samling på 500 titler på 12 forskjellige språk med bøker og tegneserier for å opplyse spesielt barn og ungdom om rasisme.    IV Fagbladet 2/2011 > 29 Foto: Monica Schanche TRASS IIllustrasjonsfoto: colourbox.com i Stavanger fbaargang2011 fbseksjonKON